NF NKST 2012

 

 


IV. etapa Národního festivalu neprofesionálních
komorních a symfonických těles 2012

neděle 30. září 2012 v 18.00 hodin
kostel sv. Marka, Stěžery u Hradce Králové

XIII. Svatováclavský benefiční koncert

obrazek flétny

PROGRAM
(změna vyhrazena)

H. Purcell
1659–1695

Suita C dur pro trubku a varhany
Entrée, Marche, Menuet et Siciliene, Prelude et Ronde
   
J. Zach
1699–1773
Preludium a fuga c moll pro varhany

SLAVNOSTNÍ  UDĚLENÍ  CENY  MINISTERSTVA  KULTURY  2011  ZA  NEPROFESIONÁLNÍ  UMĚNÍ  V OBLASTI  KOMORNÍ  A  SYMFONICKÉ  HUDBY panu  MIROSLAVU  LOŠŤÁKOVI, dirigentu Rumburského komorního orchestru, který v roce 2013 oslaví 50. výročí založení RKO, 80. narozeniny a 60 let své pedagogické činnosti.

J. J. Quantz
1697–1773
Sonáta g moll pro dvě flétny a basso continuo
Allegro ma  non tanto, Affettuoso, Vivace
   
Fr. Couperin
1668–1733
Les Baricades Mistérieuses
pro sólové cembalo
   
A. Corelli
1653–1713
Largo affettuoso
pro basovou flétnu a cembalo
   
J. S. Bach
1658–1750
Chorálové předehry
„Jesu meine Freude“ pro trubku a varhany
„Wenn wir in höchsten Nöthen sein“ pro varhany
„Heut triumphiret Gottes Sohn“ pro varhany
„O Mensch, bewein dein Sünde gross“ pro varhany
   
G. Ph. Telemann
1681–1767
Koncert D dur pro trubku a varhany
Allegro, Grave, Ariea, Grave, Vivace
   
Fr. Benda
1709–1780
Triosonate G dur pro dvě flétny a basso continuo
Allegro, Andante, Allegro
   
J.K. Kuchař
1750–1829
Fantasie g moll pro varhany
   
G. F. Händel
1685–1759
Suita D dur pro trubku a varhany
Ouvertura, Allegro, Gigue, Aire, Menuetto, Bourée, March

 

SVATOVÁCLAVSKÝ  CHORÁL

Flétny: Jitka Holubová, Magdalena Tůmová
Trubka: Vladislav Kozderka
Varhany: Marie Šestáková
Cembalo: Pavel Matys

MARIE  ŠESTÁKOVÁ
pochází z rodiny známého hudebního skladatele Zdeňka Šestáka, vystudovala hru na varhany na Konzervatoři v Praze a AMU. Na základě úspěšného studia byla vybrána jako stipendistka Ministerstva školství k postgraduálnímu studiu na Hochschule für Musik Franz Liszt ve Výmaru, kde studovala u prof. Rainera Böhme a studia uzavřela koncertem v Drážďanech na proslulých Silbermannových varhanách v Hofkirche. Marie Šestáková má za sebou bohatou koncertní činnost v České republice a v zahraničí. Pro Český rozhlas natočila řadu nahrávek staré české varhanní hudby, spolupracuje jako varhanice i cembalistka s předními českými orchestry a je členkou Pachtovy komorní harmonie. Do této oblasti patří i její účast při realizaci supraphonské nahrávky 5deskového kompletu Hudba citolibských mistrů 18. století. Pedagogicky působí na Mezinárodní konzervatoři Praha.

VLADISLAV  KOZDERKA
absolvoval hru na trubku na brněnské konzervatoři a vysokoškolské hudební vzdělání získal na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Již v době studií se stal členem Státní filharmonie v Brně a od roku 1972 přesídlil do Prahy, kde se stal sólotrumpetistou orchestru Národního divadla a také Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, kam přestoupil v roce 1980. Je laureátem interpretačních soutěží v Kraslicích a v roce 1974 získal 1. cenu a titul laureáta v mezinárodní soutěži Pražského jara. Své kvality potvrdil na mezinárodních soutěžích v Toulonu ve Francii (zlatá medaile) a v Ženevě (bronzová medaile). S mimořádným ohlasem vystupoval na mnoha koncertech po celé České republice a v mnoha zemích světa. Je typem všestranného umělce, který své kvality komorního hráče uplatňuje také jako člen Pražského žesťového kvinteta, Českého žesťového tria, Czech Collegium. Pravidelně natáčí pro rozhlas, televizi a nahrává ve studiích hudbu všech staletí.

PAVEL  MATYS
je vynikající cembalista, který je semifinalistou mezinárodní hudební soutěže Pražského jara a v současné době vyučuje hru na klavír v Základní umělecké škole v Praze 5, Na Popelce. Spolupracuje s komorním sdružením v obsazení 2 flétny a cembalo s poetickým názvem „Flauto e corde“. Projekt souboru spočívá v tom, že se zde spojuje profesionální hudební svět (Pavel Matys, Magdalena Tůmová) s neprofesionálním hudebním uměním (Ing. Jitka Holubová  – patentový specialista). Komorní soubor vznikl na jaře roku 2012 a má již za sebou několik koncertů (Praha, Litomyšl, Dolní Břežany). Cílem komorního sdružení je rozdávat lidem radost z hudby a benefiční činností pomáhat k záchraně kulturního dědictví tam, kam bude soubor pozván.