NF NKST 2012

22. festival neprofesionální komorní a symfonické hudby pokračuje 3. eta­pou,
pojatou jako 10. bienale SETKÁNÍ flétnových souborů v Boskovicích

KONCERTY SE BUDOU KONAT:
v sobotu 15. 9. 2012 od 16.30 hod. v zámku a od 17.00 hod. v Synagoze,
v neděli 16. 9. 2012 od 10.00 hod promenádní koncerty na náměstí

V sobotu na  obou kon­certech SETKÁNÍ i v neděli při promenádních koncertech vystoupí jak dětské flétnové soubory tak i soubory se zkušenými hudebníky, od kterých se mohou mladí hudebníci učit. (SYRINX, Merry flauti Pozořice, Krumlovští pištci, Traves kvartet Písek, Flautores flautae Písek, Tibia Pragensis, Vivat flauto grosso Modřice, Písklata Žulová, Amabile Lanškroun, Lanškrounští pištci,  Consorc novum Benešov).  Bude připraven doprovodný program, který zahrnuje možnost využití bazénu, tělocvičny ZŠ v Boskovicích, včetně promítání filmů pro děti.  Představitelé města přijmou ve večerních hodinách pořadatele a umělecké vedoucí souborů na radnici.

V neděli po skončení vystoupení proběhne hodnocení a rozborový seminář s účinkujícími, jejichž výkony hod­notí členové odborné rady. Všechny koncerty bude natáčet Český rozhlas  pro hudební pořad Slovo o hudbě, pravidelně vysílaný na stanici Vltava (mistr zvuku doc. Tomáš Zikmund, redaktorka Alena Michálková).

Akci za pod­pory a z pově­ření Minis­ter­stva kul­tury při­pra­vuje NIPOS-ARTAMA, Aso­ci­ace nepro­fe­si­o­nál­ních komor­ních a sym­fo­nic­kých těles (ANKST) ve spo­lu­práci s Kyjov­ským komor­ním orchestrem (um. ved. ing. Jan Sáraz).  Třetí etapa se bude konat pod zášti­tou hejtmana Jiho­mo­rav­ského kraje a starosty města Boskovice.

Srdečně zveme širo­kou veřej­nost na kon­cert třetí etapy festivalu!

Pla­kát ve for­mátu pdf — KKO_Bienale_plakat