Faustování 2013

Víkendová dílna loutkového divadla se uskuteční 7. listopadu až 10. listopadu 2013
Pořadatel:
Kulturní středisko města Bechyně za odborné spolupráce NIPOS-ARTAMA
U Nádraží 602, 391 65 Bechyně
Tel: 381 213 338, Tel./fax: 381 212 433
www.kulturnidum.cz
Víkendová inspirativní dílna, která je tentokrát určena všem, kterým loutka její animace.
V první části workshopu se budeme zabývat základními animačními technikami jednotlivých druhů loutek a seznámíme se s jejich možnostmi a omezeními. Budeme zkoumat a hledat jejich rozdíly a podrobnosti a následně společně tvořit drobné ukázky, v kterých si vše prakticky ověříme.
Workshop se bude věnovat nejen loutkám tradičním (marioneta, maňásek, javajka…), ale pozornost obrátíme především k předmětům a jiným alternativním typům loutek.
V druhé části workshopu si vyzkoušíme drobné filmové animace a foto komiks s loutkami, které si vytvoříte. Kamera s animačními možnostmi (snímání po okénku), či digitální fotografický aparát, stativ a případně přenosný PC (laptop) u frekventantů vítány.
Lektor:

Tomáš Běhal, seminář Jiráskova Hronova

Tomáš Běhal, seminář Jiráskova Hronova


Tomáš Běhal, zakladatel, režisér, loutkoherec, dramaturg, produkční a scénograf nezávislého loutkového divadla Toy Machine, absolvent DAMU v oboru alternativního a loutkového herectví, herec na volné noze.
Michal Drtina, fotograf, amatérský loutkoherec, vedoucí redaktor časopisu Amatérská scéna a organizátor. V současné době odborný pracovník NIPOS-ARTAMA Praha, v organizaci zabývající se amatérskou kulturou má na starost amatérské loutkářství.
Dílna je určená zájemcům od 17 let.
Nocleh ve vlastním spacáku v Kulturním domě zdarma. Možnost zajištění ubytování na internátu (220 Kč za noc).
Účastnický poplatek není vybírán.
Přihlášku zašlete do 1. listopadu 2013 na elektronickou adresu: drtina@nipos-mk.cz nebo poštou: Michal Drtina, NIPOS ARTAMA, P.O.Box 12 (Blanická 4), 120 21 Praha 2 telefon pro dotazy: 606 644 294