FAUSTOVÁNÍ 2009

víkendová dílna (nejen) loutkového divadla
26. až 28. září 2009

Pořadatel:
Kulturní středisko města Bechyně za odborné spolupráce NIPOS ARTAMA

Víkendová inspirativní dílna, která je určena všem, koho zajímá divadlo znakové, symbolické, případně výtvarné, předmětné, nemluvě o divadle loutkovém. Tentokrát na téma SVĚTLO

V letošní dílně se budeme zabývat zejména divadelní metaforou. A to pomocí postupů DIVADLA POEZIE a VÝTVARNÉHO DIVADLA. Protože metafora je to, co má poezie a divadlo (zejména loutkové, či výtvarné) společné, kde se doplňují a často úzce spolupracují.
Směr a cíl – jedno téma, různé přístupy. Lektorskou účast přislíbil Roman Černík, pedagog Západočeské univerzity v Plzni, sekundantem mu bude Štěpán Filcík z NIPOS ARTAMA.

Nocleh ve vlastních spacácích zdarma.
Účastnický příspěvek na celou dílnu je 200 Kč.

Přihlášku zašlete na adresu:
Štěpán Filcík, NIPOS ARTAMA, P.O.Box 12 (Blanická 4), 120 21 Praha 2
nebo elektronicky na e-mail: filcik@nipos-mk.cz
telefon pro dotazy: 221 507 960 nebo 777 560 339