FAUSTOVÁNÍ 2008

faustovani20073Víkendová dílna (nejen) loutkového divadla

26. až 28. září 2008

Pořadatel – Kulturní středisko města Bechyně

U Nádraží 602, 391 65 Bechyně
telefon: 381 213 338
telefon/fax: 381 212 433
e-mail: reditel@kulturnidum.cz

www.kulturnidum.cz

za odborné spolupráce NIPOS-ARTAM

Víkendová inspirativní dílna na téma MOSTY, která je určena všem koho baví a zajímá výtvarné, předmětné, loutkové, případně znakové nebo symbolické divadlo. Podle počtu přihlášených bude otevřena jedna až tři „třídy“, které budou k danému tématu přistupovat z různých stran – postupy loutkového divadla, pantomimy, pohybového divadla nebo výtvarných divadelních technik.
Směr a cíl – jedno téma, různé přístupy.

Nocleh ve vlastních spacácích zdarma.
Účastnický příspěvek na celou dílnu je 200 Kč.

PŘIHLÁŠKU
zašlete do 31. 8. 2008 (poštou nebo elektronicky) na adresu

Štěpán Filcík • NIPOS-ARTAMA • Blanická 4, P. O. Box 12 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 960 • mobil: 777 560 339

e-mail: filcik@nipos-mk.cz

V přihlášce uveďte: Jméno • Adresu • Telefon (mobil) • E-mail