Faktografie Jiráskova Hronova 2008

78. ročník Jiráskova Hronova (dále jen JH), festivalu amatérského divadla, byl koncipován jako celostátní mezidruhová přehlídka se zahraniční účastí. Uskutečnil se ve dnech 31. 7.–9. 8. 2008. Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury ČR jej pořádaly NIPOS-ARTAMA Praha a město …

Celý text naleznete v příloze PDF:

faktografie_jiraskova_hronova_2008