Expertní vyjádření a koncepční materiály pro ministerstvo kultury

Útvar koncepcí a metodiky je v častém kontaktu s Ministerstvem kultury. Zpracovává pro něj materiály nejrůznějšího druhu týkající se neprofesionálního umění, kultury v obcích a regionech i kulturní politiky národní.
V roce 2012 jsme zpracovávali podkladové materiály např. k aktualizaci Státní kulturní politiky na léta 2009-2014, Koncepci účinnějšího působení Ministerstva kultury České republiky ve vztahu k zahraničí na léta 2013 – 2018, Problémové analýzy v kontextu Politiky soudržnosti EU 2014, či Koncepce státní politiky cestovního ruchu na období 2014 – 2020.