literatura o dramatické výchově – internetový obchod

Internetový obchod s publikacemi z oboru dramatické výchovy, dětského a mladého divadla a přednesu najdete na stránkách Sdružení pro tvořivou dramatiku na adrese:
http://www.drama.cz/literatura/prodejna
zamecnikova