NIPOS > ZÁPIS V KRONICE OBCE

ZÁPIS V KRONICE OBCE

KAM – poradnaKategorie dotazu: OstatníZÁPIS V KRONICE OBCE
Pavel Farský Personál zeptal se před 6 měsíců

Dobrý den.

Který orgán obce schvaluje koncept zápisu do kroniky obce? Děkuji.

S pozdravem

Pavel Farský Personál odpovězeno před 6 měsíců

Dobrý den.
Podle zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, platí, že každá obec vede kroniku, do které zaznamenává zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci, přičemž zápis do kroniky musí být proveden alespoň jedenkrát za kalendářní rok. Zákon o kronikách obcí ve svém § 3 stanoví, že o obsahu zápisu rozhoduje obec, ale Vy se asi spíše ptáte, který orgán obce o obsahu zápisu do kroniky rozhoduje.
Obec vykonává podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, působnost samostatnou a působnost přenesenou. Zákon o kronikách obcí ani zákon o obcích však neříká výslovně, do které působnosti spadá vedení obecní kroniky, ale z logiky věci lze usoudit, že jde o samostatnou působnost obce. Obecní kronika se přímo totiž úzce vztahuje k životu v obci a její vedení je tedy v zájmu obce – podle § 35 odst. 1 zákona o obcích spadá do samostatné působnosti obce. Kromě toho není zákonem stanoveno, že by mělo jít o působnost přenesenou, přičemž platí, že přenesená působnost musí být jako působnost přenesená výslovně označena (§ 61 odst. 1 zákona o obcích).
Podle § 84 odst. 1 zákona o obcích dále platí, že ve věcech patřících do samostatné působnosti obce zásadně rozhoduje zastupitelstvo obce.
Z výše uvedeného vyplývá, že o podobě zápisu do obecní kroniky rozhoduje zastupitelstvo obce.
S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová
NIPOS

Samostatné weby NIPOS