NIPOS > PRODEJNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ

PRODEJNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ

KAM – poradnaKategorie dotazu: Daň z příjmuPRODEJNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ
Hana Mlynářová Personál zeptal se před 4 měsíce

Dobrý den,

chtěla bych poradit. Lze jednorázovou prodejní výstavu vlastních obrazů zařadit do tzv. příležitostného příjmu? Prodejní výstava by se neopakovala a výdělek z ní by byl asi jen pár tisíc.

Děkuji.

Hana Mlynářová Personál odpovězeno před 4 měsíce

Dobrý den,
podle § 10 odst. 1 písm. a) a na to navazující osvobození příjmu od daně podle odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, se jedná o příjmy z „příležitostných činností“, nikoliv o tzv. příležitostný příjem.
Pokud se prodejní výstava bude konat jednorázově nebo nepravidelně, občasně či jinak řečeno příležitostně, půjde o příjem z příležitostných činností.

Pokud pak příjmy z těchto příležitostných činností nepřesáhnou v úhrnu 50.000 Kč za kalendářní rok, potom jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob, neplatí se z nich daň, ani se neuvádějí v daňovém přiznání. Jde o příjmy z takových činností, které jsou zpravidla opakem soustavných činností, kterými je podnikání. Tedy pokud někdo soustavně vykonává samostatnou činnost např. portrétisty, píše hry, tvoří plakáty, veřejně umělecky vystupuje, jde o podnikání na základě zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském. Naopak příležitostnou činností se rozumí taková činnost, která se v budoucnu nebude opakovat, ani sezónně; je to taková činnost, která je nahodilá, jednorázová, pokud se k její realizaci nevyžadovala delší příprava. Pokud však naopak nějaká činnost vyžaduje k realizaci určité delší časové období, i když se v budoucnu neopakuje, opět nelze mluvit o příležitostné činnosti. Jde-li o výdělek z prodeje vlastních obrazů, které byly malovány s tím, že se jednoho dne prodají, tak i když takový prodej bude jednorázový, nelze přesto hovořit o příležitostné činnosti.
A právě díky tomuto plánování a tomuto malování obrazů na výstavu jde – i když se v budoucnu tato činnost nebude opakovat – o soustavnou činnost. Jde o SVČ na základě autorského zákona.
Naopak mezi ony příležitostné činnosti patří třeba jednorázová sousedská výpomoc nebo příležitostný prodej přebytků nečekaně velké úrody ze zahrádky.
S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová
NIPOS

Samostatné weby NIPOS