NIPOS > Odměna kronikáře

Odměna kronikáře

Hana Mlynářová Personál zeptal se před 2 měsíce

Dostala jsem od obce nabídku na příležitostnou práci kronikářky. Mohu za tuto práci dostávat občasnou odměnu? Na základě jaké smlouvy, je na toto nějaký zvláštní předpis?

Musím danit?

Jde o příležitostný příjem?

Hana Mlynářová Personál odpovězeno před 2 měsíce

Odměňování kronikářů není žádným obecně závazným právním předpisem nijak specificky upraveno, nicméně kronikáře lze samozřejmě odměňovat.
Nejčastějším a asi i nejvhodnějším způsobem, jak smluvně odměňování kronikáře ošetřit, je uzavření jedné z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy buď dohoda o provedení práce, nebo dohoda o pracovní činnosti. Pak byste byla v podstatě zaměstnancem obce, přičemž vedení kroniky by bylo výkonem závislé práce, kdy obec dává kronikáři pokyny k vykonávání práce a on ji jakožto zaměstnanec vykonává osobně. Z odměny z DPP či DPČ je obvykle odváděna srážková daň. Tu řeší zaměstnavatel.
Je ale možné odměňování upravit i jiným způsobem. Jednou z možností je forma příkazní smlouvy, nebo smlouva dle § 1746 odst.2, pokud se v ní vhodně nastaví práva a povinnosti smluvních stran, včetně toho, co konkrétně obec po kronikáři požaduje – například jaký bude rozsah jeho práce. V případě odměn ze smluv mimo režim zákoníku práce musíte odměnu danit ve svém daňovém přiznání.
O příležitostné příjmy se však jednat nebude.
Příležitostné příjmy jsou příjmy z činností, které jsou vykonávány příležitostně, tj. občas, nahodile. Vedení kroniky tak nesplňuje definici nahodilosti a o příležitostný příjem tak v tomto případě nepůjde.
S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová
NIPOS

Samostatné weby NIPOS