NIPOS > Jmenování kronikáře

Jmenování kronikáře

KAM – poradnaJmenování kronikáře
Andrea Zborníková Personál zeptal se před 2 roky

Dobrý den, jak by mělo vypadat jmenování obecního kronikáře v malé obci? Konkrétní pán je čerstvý důchodce, o post stojí a již byl schválen zastupitelstvem.

Děkuji.

Andrea Zborníková Personál odpovězeno před 2 roky

Dobrý den.
Jmenování kronikáře obce může vypadat například takto:

Obecní úřad v ………………………………….
Dne ……………

Jméno a adresa kronikáře

Věc: Jmenování obecního kronikáře

Vážený pane…………………………… ke dni…………………. Vás obecní zastupitelstvo usnesením ze dne ………..jmenovalo obecním kronikářem.
Obecní zastupitelstvo se při svém rozhodnutí řídilo důvěrou ve vaši nestrannost a obětavost, jež bude tento úkol vyžadovat. Současně se obecní zastupitelstvo usneslo poskytovat Vám za vedení pamětní knihy roční odměnu ve výši ……. Kč, která Vám bude vyplácena v termínu …………..

Starosta obce…………………………………………

Vzhledem k rozsahu práce kronikáře doporučuji vše ještě ošetřit smluvně a to buď Dohodou o provedení práce (podle zák. 262/2006 sb., Zákoníku práce),
nebo je možná smlouva o dílo dle § 2586 a násl. zák. 89/2012 sb., občanského zákoníku.
Kdybyste zvolili smlouvu o dílo, bude ve smlouvě obec v pozici objednatele a pan kronikář je zhotovitel.

S pozdravem
Mgr.Kateřina Vítová

Samostatné weby NIPOS