NIPOS > Autorství map

Autorství map

Andrea Zborníková Personál zeptal se před 5 měsíců

Dobrý den.

Jak je to s reprodukcemi map? Historických i od Google, anebo street view? Lze je použít bez hledání autora?

Andrea Zborníková Personál odpovězeno před 5 měsíců

Mapa jako taková je z pohledu AZ kartografické dílo. Samotné informace zakreslené v mapě sice tedy nejsou autorským právem chráněny, ale je chráněn způsob, jímž jsou ty informace prezentovány. Autorská ochrana se tedy vztahuje na určitý konkrétní způsob uspořádání, nikoli na informace samotné. Tedy chráněno je to, jak je ta mapa zpracovaná, nakreslená. Staré mapy, kde uběhlo 70 let od smrti autora, nebo se to lze alespoň domnívat (např. mapa z roku 1877), můžete užít volně bez omezení, jen s uvedením autora a zdroje. Novější mapy užít opět se souhlasem autora či držitele práv nebo v mezích citace. Street view fotí pro Google stroj, v Evropě tedy zatím nejde o autorské dílo a tedy lze volně užít.

Samostatné weby NIPOS