DV ve škole, Jičín 2013 – ohlédnutí

DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE ŠKOLE 2013

18. celostátní dílna dramatické výchovy

Jičín 19.25. září 2013

Pořadatelé: Sdružení pro tvořivou dramatiku, katedra výchovné dramatiky DAMU a K-klub Jičín

spolupráce: Regionální muzeum a galerie v Jičíně – Muzeum hry, město Jičín, Centrum dětských aktivit NIPOS-ARTAMA Praha

Celostátní praktická dílna v Jičíně je – vedle seminářů pořádaných v rámci celostátní přehlídky Dětská scéna – nejvýznamnější každoroční akcí v oboru dramatické výchovy v ČR. Je určena především pedagogům a studentům, kteří se už setkali s dramatickou výchovou a kteří chtějí prohloubit své znalosti v tomto oboru a získat další podněty a inspiraci pro práci s dětmi a mládeží – ať už působí na prvním nebo druhém stupni ZŠ, v mateřských školách, ve školách středních i na pedagogických, filozofických a uměleckých fakultách, nebo pracují s dětmi a mládeží v jiném zařízení, např. na ZUŠ, ve střediscích volného času, domech dětí a mládeže, v muzeích, galeriích apod.

Letošní dílna nabízí tyto třídy:

1. MÍSTO, KDE ŽIJEME, JAKO ZRCADLO NAŠICH OSUDŮ

Lektorky: VERONIKA RODRIGUEZOVÁ, pedagog katedry primární pedagogiky Pedagogické fakulty MU v Brně, a ALENA ANNA KYSELO, pedagog Regionálního muzea a galerie v Jičíně.

Práce s aktuální mi tématy z moderních dějin, která poskytují látku pro sociální mapování, výuku regionálních dějin a obecně široké využití ve školní výuce.

2. „NEMLUV O TOM, UDĚLEJ TO!“ aneb Dramatická výchova nejen při práci s nejmladšími dětmi a osobnost pedagoga nejen dramatické výchovy

Lektorka: Lektorka: HANA ŠVEJDOVÁ, učitelka MŠ Klatovy a LDO ZUŠ Klatovy.

Praktický seminář zaměřený na osobnostně sociální rozvoj a uplatňování dramatické výchovy a prožitkového učení při práci nejen s nejmladšími dětmi.

3. DRAMATICKÁ VÝCHOVA A PŘEDNES ANEB SDĚLUJEME, SDÍLÍME, TEDY MYSLÍME

Lektorky: GABRIELA SITTOVÁ, o. s. PŘESAH, Praha, a JANA MACHALÍKOVÁ, lektorka dramatické výchovy na Pedagogické fakultě UK, v Národní galerii, lektorka improvizační ligy.

Cesty pronikání do poezie i prózy prostřednictvím výtvarných, dramatických i jiných tvůrčích prostředků a přemýšlení o nich.

4 – ZÁKLADY TECHNIKY MLUVENÉHO PROJEVU A PRÁCE S TEXTEM

Lektorka: MARTINA LONGINOVÁ, herečka, recitátorka, učitelka LDO ZUŠ Kolín, externí lektorka hlasové průpravy a práce s textem ve studiu elévů v Českém rozhlase Praha)

Základní principy správné práce v oblasti techniky mluveného projevu, praktická dechová, hlasová, rezonanční a artikulační cvičení, která vedou k lepší kvalitě hlasu a řeči. Hledání volného, přirozeného a zdravě tvořeného hlasu jako základního projevu naší osobnosti.

Součástí celostátní dílny v Jičíně byla – jako už tradičně – přehlídka inspirativních představení dětských a středoškolských divadelních a recitačních souborů a vystoupení dětských sólových recitátorů, která se uskutečnila v sobotu 21. září 2013.

FOTOGALERIE

Vystoupení dětských recitátorů

Filip Sedláček (Jablonec nad Nisou, příprava: Jitka Knížková) – 2. kategorie
Jiří Žáček: Ušaté torpédo
Vlastimil Kaňka (Praha 3, příprava: Aleš Kaňka) – 3. kategorie
Daniil Charms (překlad Václav Daněk): Truhlář Kušakov
Bára Květová (Stráž u Tachova, příprava: Jana Květová) – 3. kategorie
Svatopluk Hrnčíř: Těžké je být básníkem
Hana Vítová (Praha 9, příprava: Ivana Sobková) – 3. kategorie
Miloš Macourek: Dopis a známka
Matěj Šumbera (Havířov, příprava Pavla Masaříková) – 4. kategorie
Karel Bartuška: Relativnost pohybu a klidu
Emma Ulovcová (Praha 5, příprava: Ivana Sobková) – 4. kategorie
Alice B. Coatsová: Horác
Jan Kňážek (Bartošovice v Orlických horách, příprava Jiří Macoun) – 4. kategorie
Petr Rákos: Korvína čili Kniha o havranech (úryvek z knihy)

Vystoupení dětských divadelních souborů

ZŠ Rousínov (ved. Michaela Kyjovská)
Perníková chaloupka
Předloha: Božena Němcová: Perníková chaloupka (z knihy České národní báchorky a pověsti)
Dramatizace a režie: Michaela Kyjovská
Skorojoj, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř (ved. Jarka Holasová)
Císařovy nové šaty
Předloha: Hans Christian Andersen: Císařovy nové šaty
Dramatizace a režie: Jarka Holasová a soubor
Tři boty, Třebotov (Václava Makovcová a Jana Barnová)
Nu, vot!
Předloha: Žabka carevna (z knihy Krása nesmírná, převyprávěla Irina Karnauchovová, přeložila Zdeňka Psůtková)
Dramatizace a režie: Václava Makovcová, Jana Barnová
Bezefšeho, ZUŠ Turnov (Alena Tomášová)
Líza
autorské představení
režie: Alena Tomášová a Romana Zemenová
DS ZŠ Školní, Bechyně (František Oplatek)
Nerudárium
Předloha: Jan Neruda: O měkkém srdci paní Rusky, Doktor Kazisvět, Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku (z knihy Povídky malostranské, Praha: Albatros, 1970)
Dramatizace a režie: František Oplatek