DV ve škole 2015 – přihláška

DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE ŠKOLE 2015
20. celostátní dílna dramatické výchovy
17.–23. září 2015, Jičín

PŘIHLÁŠKA

Máte-li zájem účastnit se jedné z dílen, zašlete vyplněnou přihlášku pokud možno do 26. června 2015 na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám Gabriely Sittové, Fügnerovo nám. 5, P. O. BOX 12, 120 21 Praha 2, e-mail: sittova@nipos-mk.cz.

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst.