Dětská scéna 2024 – program

52. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů

52. celostátní přehlídka dětského divadla

7.–9. června, Svitavy

PÁTEK 7. června 
10.00–12.45prezence recitátorů s doprovodem a seminaristů třídy R
13.00–21.30prezence seminaristů tříd A–D
13.00–13.20zahájení přehlídky a dílny dětských recitátorů
13.30–14.30dílny pro recitátory 2., 3. a 4. kategorie
 seminář R
15.00–18.00vystoupení recitátorů 3. věkové kategorie
19.30–21.00beseda lektorského sboru s recitátory 3. kategorie a jejich doprovodem
 diskusní klub pro doprovod recitátorů 2. a 4. kategorie
 dílny pro recitátory 2. a 4. kategorie
 seminář R
21.45informační schůzka pro seminaristy tříd A–D
  
SOBOTA 8. června 
8.15–9.15dílny pro recitátory 2., 3. a 4. kategorie
 seminář R
9.00–12.30semináře A–D
9.30–12.30vystoupení recitátorů 4. věkové kategorie
10.00–11.151. blok přehlídky – vystoupení pro veřejnost
14.00–15.451. blok přehlídky – vystoupení pro účastníky Dětské scény
 zahájení přehlídky dětského divadla
 A vida! Tři boty, Základní škola a Mateřská škola Třebotov
 ANGATAR, HOP-HOP, ZUŠ Ostrov
16.15–17.45beseda lektorského sboru s recitátory 4. kategorie a jejich doprovodem
 diskusní klub pro doprovod recitátorů 2. a 3. kategorie
16.15–18.15dílny pro recitátory 2. a 3. kategorie
 seminář R
16.15–17.00diskuse lektorského sboru s vedoucími souborů vystupujících v 1. bloku
16.15–17.15dětský diskusní klub
17.15–18.15veřejná diskuse o představeních 1. bloku
18.30–19.30raut pro recitátory
20.00–20.50host přehlídky
Cvičenci za čárou, Michal Chovanec a Ondřej Klíč, Brno
  
NEDĚLE 9. června 
8.00–8.45dílny pro recitátory 2., 3. a 4. kategorie
9.00–11.30vystoupení recitátorů 2. věkové kategorie
9.00–13.00semináře A–D
10.00–11.302. blok přehlídky – vystoupení pro veřejnost
13.00–14.30beseda lektorského sboru s recitátory 2. kategorie a jejich doprovodem
 diskusní klub pro doprovod recitátorů 3. a 4. kategorie
 dílny pro recitátory 3. a 4. kategorie
 seminář R
15:00–17.002. blok přehlídky – vystoupení pro účastníky Dětské scény
 Julie a pečení krocani, Nadrobeno, Muzeum české loutky a cirkusu, Prachatice
 Krysař, Dramatický kroužek, ZŠ Železnická, Jičín
 Dcery Marie Terezie, TVAROH(R)Y, Hudebně-dramatické centrum Galimatyáš, Šumperk
 Julie a pečení krocani, Nadrobeno, Muzeum české loutky a cirkusu, Prachatice
17.15–18.00diskuse lektorského sboru s vedoucími souborů vystupujících v 2. bloku
17.15–18.30dětský diskusní klub
18.15–19.30veřejná diskuse o představeních 2. bloku
19.45 a 20.30host přehlídky
 Faust, Bažantova loutkářská družina, Poniklá
PONDĚLÍ 10. června 
8.30–12.30semináře A–D
9.00–11.253. blok přehlídky – vystoupení pro veřejnost
14.00–16.403. blok přehlídky – vystoupení pro účastníky Dětské scény
 Otto, Dětský divadelní soubor Švandova divadla na Smíchově, Praha 5
 Proč se dítě vaří v kaši, ZUŠ Jindřichův Hradec I
 Šedík a Bubi, Šedíci, ZUŠ Uherské Hradiště, pobočka Kunovice
 ProMĚna, BÍBA TEBE NA ADEL, ZUŠ Jana Štursy, Nové Město na Moravě
17.15–18.00diskuse lektorského sboru s vedoucími souborů vystupujících v 3. bloku
17.15–18.30dětský diskusní klub
18.15–19.45veřejná diskuse o představeních 3. bloku
  
ÚTERÝ 11. června 
8.30–12.30semináře A–D
9.00–11.004. blok přehlídky – vystoupení pro veřejnost
14.00–16.254. blok přehlídky – vystoupení pro účastníky Dětské scény
 Bublina v bažině, Divadlo Vydýcháno, ZUŠ Liberec
 Něco z Koralíny, Malinky linky konvalinky a Tijiní, Soukromá ZUŠ Trnka, Plzeň
 Me too mýtů, ŠOK (Študáci od Keplera), Gymnázium Jana Keplera, Praha 6
17.00–17.45diskuse lektorského sboru s vedoucími souborů vystupujících ve 4. bloku
17.00–18.15dětský diskusní klub
18.15–19.30veřejná diskuse o představeních 4. bloku
19.30večerní program pro děti ze souborů
20.00Večer na téma… dramatická výchova
  
STŘEDA 12. června 
8.30–12.30semináře A–D
9.00–10.455. blok přehlídky – vystoupení pro veřejnost
14.00–15.505. blok přehlídky – vystoupení pro účastníky Dětské scény
 Žaba, Max, Dramatická školička Svitavy, SKS Svitavy
 Křest svatého Vladimíra, Frgál na nitkách, Brno
 O perníkový chaloupce, LS Blechy, Loutkové divadlo Maminy, Jaroměř
 Pověst o Pelíškovi, Malá přípravka, ZUŠ Turnov
 Z tajného deníku Cyrilky P., TS Puls, SVČ Opava
16.15–17.00diskuse lektorského sboru s vedoucími souborů vystupujících v 5. bloku
16.15–17.45dětský diskusní klub
17.15–18.45veřejná diskuse o představeních 5. bloku
20.30ukázky z práce seminářů
  
ČTVRTEK 13. června 
8.30–12.00semináře A–D