Dramaturgická dílna

27.–28. září 2013, Praha

Pořádají: NIPOS-ARTAMA a Sdružení pro tvořivou dramatiku

Lektor: Luděk Richter , loutkář, režisér, scénárista a divadelní teoretik

Dílna je určena pro všechny zájemce o dětské a mladé divadlo – vedoucí dětských a mladých divadelních souborů, pedagogy všech typů škol, zkušenější i začátečníky. Náplní dílny je společná práce na rozpracovaných nápadech, námětech, textech, či dramaturgicko-režijních koncepcích zamýšlených či připravovaných inscenací s dětským či mladým divadelním souborem.

Dílna bude probíhat ve dnech 27.–28. září od pátečního večera do soboty 18 hodin v Divadle Kámen, v Praze 8 – Karlíně.

Účastnický poplatek činí 400 Kč, pro studenty prezenčního studia a členy STD 300 Kč.

Pro efektivní práci v dílně je třeba, aby nám účastníci včas poslali své podklady, ať už půjde o nápady, náměty, v případě dramatizací informace o vybraných předlohách, rozpracované či hotové texty nebo jejich části. Zaslané materiály a údaje předem poskytneme lektorovi a dalším účastníkům dílny. Do dílny je možné se přihlásit i bez vlastního textu – v tom případě stačí poslat přihlášku s proškrtnutými údaji o předloze.

Přihlášky i textové podklady posílejte co nejdřív (aby měl lektor i další účastníci dost času na jejich prostudování), na adresu Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2 nebo e-mailem na hulak@nipos-mk.cz.

 
PŘIHLÁŠKA