Dramatická výchova ve škole, Jičín – program dílny a přehlídky

21. celostátní dílna dramatické výchovy, Jičín 15.–21. září 2016

Pořadatelé: Sdružení pro tvořivou dramatiku Praha, K-klub Jičín, katedra výchovné dramatiky DAMU Praha
Spolupráce: město Jičín a Centrum estetických aktivit dětí a mládeže v NIPOS-ARTAMA Praha

PROGRAM

Čtvrtek 15. 9.
18.00–21.00  prezence (K-klub, Valdštejnovo nám. 99)
21.00  zahájení dílny a úvodní informační schůzka (K-klub)

Pátek 16. 9.
9.00–18.00  práce v seminárních třídách

Sobota 17. 9.
9.00–12.30  práce v seminárních třídách
15.00  přehlídka dětských a mladých divadelních souborů a dětských recitátorů (K-klub) 

Neděle 18. 9.
9.00–18.00  práce v seminárních třídách 

Pondělí 19. 9.
9.00–18.00  práce v seminárních třídách 

Úterý 20. 9.
9.00–18.00  práce v seminárních třídách
20.00  závěrečný večer (K-klub)

Středa 21. 9.
9.00–13.00  uzavření práce v seminárních třídách

 

SEMINÁRNÍ TŘÍDY A JEJICH LEKTOŘI

1 – DRAMATICKÁ VÝCHOVA PRO POKROČILÉ: Jak motivovat děti a mladé lidi prostřednictvím divadla ve výchově, strukturovaného dramatu, dramatické výchovy využívající metody imerzivního divadla či médií…?
(Lektorka: NICOLA ABRAHAMOVÁ, Central School of Speech & Drama, University of London; tlumočník: PAVEL BEDNÁŘ)

2 – DRAMA O ČEMKOLIV
(Lektor: TOMÁŠ DOLEŽAL, PedF Masarykovy univerzity, Brno; SVČ Lužánky, Brno)

3 – TĚLO, DECH, HLAS, EMOCE, MYŠLENKY, SLOVA…
(Lektorka: EVA SPOUSTOVÁ, hlasová pedagožka DAMU)

 

RECITÁTOŘI, SOUBORY, INSCENACE

Vojtěch Matějíčka (Liberec, příprava: Miloslava Čechlovská) – II. kategorie DS
Éva Janikovszky: Kdybych já byl dospělý

Linda Bělohlávková (Liberec, příprava: Michaela Homolová) – III. kategorie DS
Miloš Macourek: O Kryštůvkovi, který se schoval v mixéru

Jakub Fojtík (Praha 5, příprava: Dana Bláhová) – III. kategorie DS
Julian Tuwim: Lokomotiva
Ilja Hurník: Píseň z jižních Čech

Jiří Peškar (Mohelnice, příprava: Martina Kolářová) – IV. kategorie DS
Marian Palla: O sbíhání slin
Marcello D’Orta: Který z biblických příběhů vás nejvíc zaujal?

Barbora Fantová (Slaný, příprava: Vladimíra Fantová) – IV. kategorie DS
Jiří Suchý: Nemilá příhoda
Svatopluk Čech: Dosti nás

Alžběta Rajchlová (Řevnice, příprava: sama) – I. kategorie WP
Pavel Fiala: Škola U Staré rokle

Pískající vršky, ZUŠ Mohelnice (ved. Martina Kolářová)
Kdybych já byl dospělý
Předloha: Éva Janikovszky: Kdybych já byl dospělý
Překlad: Viola Somogyi
Dramatizace a režie: Martina Kolářová
Premiéra: 3. března 2016

Bezejména Liberec, ZŠ Aloisina výšina, Liberec (ved. Miloslava Čechlovská a Jarmila Šírlová)
Leni
Předloha: Zdeňka Bezděková: Říkali mi Leni
Dramatizace: soubor
Režie: Miloslava Čechlovská a Jarmila Šírlová
Premiéra: 8. dubna 2016 

Kontejner 16 v pokoji 225, ZUŠ Jana Štursy, Nové Město na Moravě (ved. Kateřina Šteidlová)
You, generace
Autoři: Kateřina Šteidlová a soubor
Režie: Kateřina Šteidlová a soubor
Premiéra: 12. března 2016

Užvak, Divadlo pro Zličín, Praha 5 (ved. Dana Svobodová a Karel Tomas)
Pokračování příště
Inspirace: Frank Maria Reifenberg: Jenom klídek
Překlad: Ivana Vízdalová
Dramatizace: Dana Svobodová
Režie: Dana Svobodová, Karel Tomas

Hrůza a ty dvě, Liberec (ved. Michaela a Filip Homolovi)
Když se 8 povalí, vypadá to takhle ∞
Předloha: H. C. Artmann, E. Jandl, C. Morgenstern, J. Ringelnatz
Autoři hry: kolektiv souboru
Režie: Michaela a Filip Homolovi
Premiéra: 26. února 2016