Dramatická výchova ve škole – Jičín 2010

16. celostátní dílna dramatické výchovy

Jičín 16. – 22. září 2010

(foto: Jana Jurkasová, Jakub Hulák, Eva Brhelová)

Pořadatelé: Sdružení pro tvořivou dramatiku, katedra výchovné dramatiky DAMU a K-klub Jičín
Spolupráce: NIPOS ARTAMA a město Jičín

Celostátní praktická dílna v Jičíně je – vedle seminářů pořádaných v rámci celostátní přehlídky Dětská scéna – nejvýznamnější každoroční akcí v oboru dramatické výchovy v ČR. Je určena především pedagogům a studentům, kteří se už setkali s dramatickou výchovou a kteří chtějí prohloubit své znalosti v tomto oboru a získat další podněty a inspiraci pro práci s dětmi a mládeží – ať už působí na prvním, nebo druhém stupni ZŠ, v mateřských školách, ve školách středních i na pedagogických, filozofických a uměleckých fakultách. Dílna zohledňuje také aktuální potřeby učitelů a ředitelů základních, ale také středních škol pracovat na školních vzdělávacích programech. Letošní dílna nabídla tyto třídy:

1 – Jak se učit divadlem

Lektor: DAVID BOOTH, profesor dramatické výchovy na University of Toronto a na Nipissing University, North Bay, Ontario, Kanada
Tlumočnice: PETRA KUNČÍKOVÁ

Dílna zaměřená na strategie, které žákům a studentům pomáhají používat divadelní konvence při prozkoumávání problémů současného světa.

2 – Příběhy, modely, zkušenosti na cestě k vlastnímu já, vztahům a hlasům svědomí

Lektor: PAVEL VACEK, katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové

Seminář, přibližující možnosti uplatnění dramatické výchovy při utváření reálného sebepojetí žáků ve vazbě na mravní vědomí a cítění.

3 – Podoby dramatické výchovy na všech stupních základní školy

Lektorka: IRENA HOLEMÁ, učitelka dramatické výchovy na ZŠ Táborská Praha 4 a pedagožka katedry primární pedagogiky Pedagogické fakulty UK, Praha

Jak vytvořit lekci dramatické výchovy pro děti 1. a 2. st. základní školy, jak využít metod a technik dramatické výchovy při vyučování, abychom u dětí rozvíjeli klíčové kompetence…

4 – Dotek-dech-pohyb

Lektor: JIŘÍ LÖSSL, odborný pracovník pro scénický tanec v NIPOS-ARTAMA, Praha, externí pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU a katedr tance HAMU, Praha

Hlavním cílem semináře je poznat svoje vlastní tělo a jeho možnosti jako nástroje komunikace tak, aby se stalo zdrojem sdělení.

Součástí celostátní dílny v Jičíně byla jako vždy také přehlídka inspirativních představení dětských a středoškolských divadelních a recitačních souborů a dětských sólových recitátorů, která se uskutečnila v sobotu 18. září 2010.

Vystoupení dětských recitátorů

Žofie Buchalová (Studio Šrámkova domu, Sobotka, příprava: Lada Blažejová)
Astrid Lindgrenová: Pipi Dlouhá punčocha (úryvek)

Jaromír Chroustovský (LDO ZUŠ Nové Město na Moravě, příprava: Kateřina Šteidlová)
Brian Patten (přel. Lucie Šavlíková) : Slečna Pšt

Magdaléna Trajerová (ZUŠ Děčín, příprava: Jana Štrbová)
Daniela Fischerová: montáž básniček z knížky Duhové pohádky

Matouš Bečka (LDO ZUŠ Karlovy Vary, příprava: Jiřina Rottová)
Ota Pavel: Nejdražší ve střední Evropě

David Všetička (LDO ZUŠ Ostrov, příprava: Lucie Veličková)
Rudolf Křesťan: V podzámčí

Tobiáš Vacek (Praha, příprava: Libor Vacek)
Edward Lear: Nové oblečení

Vystoupení dětských divadelních souborů

DDS Děsíček, DDM Jižní Město, Praha 4 (ved. Petra Martinovská)

Max?!

Bilderbuch Maurice Sendaka Tam, kde žijí divočiny v překladu Jana Jařaba zdramatizovala Petra Martinovská

Režie: Petra Martinovská

Premiéra: 15. března 2010

Divadýlko Na Stráni, ZŠ Na Stráni, Děčín VI (ved. Jana Štrbová a Petra Bílková)

O Hadovce… a jiných houbách

Pohádkovou prózu Františka Nepila O hadovce smrduté z knihy Pohádky z pekelce zdramatizovala Jana Štrbová

Režie: Jana Štrbová

Premiéra: 10. dubna 2010

DS Truhlíci při ZUŠ Vladimíra Ambroze, Prostějov (ved. Hana Kotyzová)

Narozeniny Marie-Hedviky

Stejnojmennou povídku Reného Goscinnyho z knihy Mikulášovy prázdniny v překladu Tamary Sýkorové zdramatizovala Hana Kotyzová

Režie: Hana Kotyzová

Premiéra: 8. dubna 2010

Hladká Vrtule, 3. ZŠ Slaný (ved. Kateřina Rezková)

Kateřina Rezková: Božka aneb Jak to možná nebylo?

Režie: Kateřina Rezková, František Oplatek, Jiří Rezek

Premiéra: 18. dubna 2010

5. ročník LDO ZUŠ Žerotín, Olomouc (ved. Alena Palarčíková)

Pět holek na krku

Stejnojmennou novelu Ivy Hercíkové zdramatizovala Alena Palarčíková

Režie: Alena Palarčíková

Premiéra: 17. dubna 2010