Dramatická výchova ve škole '09

15. celostátní dílna dramatické výchovy

Jičín 8. – 14. října 2009

 

Pořadatelé: Sdružení pro tvořivou dramatiku, katedra výchovné dramatiky DAMU a K-klub Jičín

Spolupráce: NIPOS ARTAMA a město Jičín

Celostátní praktická dílna v Jičíně je – vedle seminářů pořádaných v rámci celostátní přehlídky Dětská scéna – nejvýznamnější každoroční akcí v oboru dramatické výchovy v ČR. Je určena především pedagogům a studentům, kteří se už setkali s dramatickou výchovou a kteří chtějí prohloubit své znalosti v tomto oboru a získat další podněty a inspiraci pro práci s dětmi a mládeží – ať už působí na prvním, nebo druhém stupni ZŠ, v mateřských školách, ve školách středních i na pedagogických, filozofických a uměleckých fakultách. Dílna zohledňuje také aktuální potřeby učitelů a ředitelů základních, ale také středních škol pracovat na školních vzdělávacích programech. Letošní dílna nabízí tyto třídy:

1 – Kdopak by se rolí bál aneb Cesta ke hře v roli pro učitele

(lektorka: IRINA ULRYCHOVÁ, pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU, Praha, a učitelka LDO ZUŠ Brandýs nad Labem)

„Učitel v roli“ je jedna z nejúčinnějších metod při dramatické práci s dětmi. Tato dílna bude nejen o tom, jak, kdy a proč by měl učitel hru v roli používat, ale také o tom, jak získat potřebné herní dovednosti, aby se mohl cítit v roli dobře a bezpečně.

2 – Pohádka jako studna

(lektorky: VLASTA GREGOROVÁ, ředitelka Fakultní mateřské školy Praha 6, Arabská ulice, a EVA KEROUŠOVÁ, dramaturgyně)

– Jak se dostat k živé vodě pěšky, kočárem i tramvají.

– Pohádkový hrdina a dnešní děti; knížka, nebo DVD?

– Pohádka jako zdroj dramatických aktivit.

3 – Přednes a interpretace aneb Má vůbec smysl recitovat?

(hlavní lektorka: JANA MACHALÍKOVÁ, lektorka katedry výchovné dramatiky DAMU a katedry primární pedagogiky PedF UK, Praha, vedoucí dětských divadelních souborů a recitačních klubů, spolupracovnice DDM Přemyšlenská, Praha 8 )

Pozvánka nejen pro učitele dramatické výchovy a LDO ZUŠ, ale i pro učitele a studenty literatury a českého jazyka na dobrodružnou cestu hledání a objevování možností, které se díky přednesu otevírají každému, koho zajímá krásná literatura a práce s ní.

4 – Hlas jako individualita

(lektorka: IVANA VOSTÁRKOVÁ, pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU)

Hlasová výchova a její metodika nejen pro učitele dramatické výchovy a studenty pedagogických a uměleckých fakult. Kurz je určen zejména těm učitelům všech typů škol a absolventům základních kurzů, kteří si uvědomují své dluhy vůči tolik používanému a tak křehkému nástroji – svému hlasu, protože lidský hlas jako projev člověka není pouze nástrojem užívaným pro sdělení samo. Lidský hlas je sám o sobě individualitou a je schopen se tvůrčím způsobem spolupodílet na formování osobnosti člověka.

Součástí celostátní dílny v Jičíně je – jako už tradičně – přehlídka inspirativních představení dětských a středoškolských divadelních a recitačních souborů a vystoupení dětských sólových recitátorů, která se uskuteční v sobotu 10. října 2009.

 

 

 

Ubytování pro účastníky dílny nabízíme:

– v hotelu Paříž,

– ve dvou nových sportovních ubytovnách,

– ve vlastním spacím pytli v tělocvičně.

 

Kurzovné (v němž je zahrnuto také ubytování):

– kurzovné seminaristů, kteří budou ubytováni v hotelu Paříž: 3.500,- Kč (řádní členové STD: a studenti: 2.800,- Kč)

– kurzovné seminaristů, kteří budou spát ve sportovní ubytovně: 1.800,- Kč (členové STD a studenti: 1.500,- Kč)

– kurzovné seminaristů, kteří budou spát ve vlastním spacím pytli: 800,- Kč (členové STD a studenti: 600,- Kč)

– kurzovné bez ubytování: 700,- Kč (členové STD a studenti: 500,- Kč).

Stravu a dopravu si hradí každý účastník sám.

Akce je akreditována MŠMT ČR pod č. 3363/2009-25.

Máte-li zájem účastnit se jedné z dílen, zašlete vyplněnou přihlášku nejpozději do 26. června 2009 na adresu: ARTAMA, k rukám Jaroslava Provazníka, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21  Praha 2, e-mail: std@drama.cz nebo jaroslav.provaznik@damu.cz. Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst.