Dramatická výchova pro současnou školu – přihláška

Máte-li zájem absolvovat tento kurz dramatické výchovy, zašlete vyplněnou přihlášku nejpozději do 15. června 2012 na adresu:

NIPOS-ARTAMA, k rukám Jaroslava Provazníka, Blanická 4, P. O. BOX 12, 120 21 Praha 2,

e-mail: std@drama.cz nebo jaroslav.provaznik@damu.cz

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst.

PŘIHLÁŠKA