Dostupnost informací o autorském právu


V rámci implementace Státní kulturní politiky připravilo Ministersvo kulturydotazníkové šetření, jehož cílem je získat přehled o zdrojích informací o autorském právu. Bližší informace a dotazník naleznete na stárnkách MK ČR.