Doporučení organizátorům krajských přehlídek LCh

Doporučení k organizaci krajských postupových přehlídek s postupem na Loutkářskou Chrudim 2020.

V důsledku opatření vyhlášených vládou dochází v těchto dnech k postupnému rušení celé řady akcí včetně postupových kol celostátních přehlídek, které se konají v gesci NIPOS-ARTAMA.

Samozřejmě nevíme, jaká další opatření budou následovat v příštích dnech a týdnech, zatím jsme ale, i po konzultacích s vámi, organizátory, rozhodnuti usilovat o realizaci celostátních přehlídek v původně plánovaných termínech a v plánované podobě. U krajských postupových kol je situace složitější.

Pokud už v tuto chvíli vyhodnotíte situaci tak, že se vaše přehlídka nemůže v plánovaném termínu uskutečnit, zvažte prosím posun termínu konání přehlídky.
Rozhodli jsme o úpravě propozic celostátní přehlídky loutkového divadla Loutkářská Chrudim 2020 – konkrétně k posunu uzávěrky krajských kol do 26. května 2020.

Pořadatelům, kteří nemají možnost uspořádat přehlídku v původně plánovaném termínu nebo v původně zamýšlené podobě, navrhujeme např. tyto možnosti:

  • zorganizovat přehlídku podle plánu, ale s omezením počtu diváků tak, aby se v jednom prostoru a v jednom čase nesešlo víc než 30 osob;
  • uskutečnit přehlídku v původním termínu a souborům, které se jí nemohou zúčastnit, nabídnout možnost posouzení na základě videozáznamu;
  • nabídnout náhradní termín přehlídky a souborům, které se nemohou zúčastnit, nabídnout možnost účasti na přehlídce v jiném kraji nebo posouzení na základě videozáznamu;
  • nahradit konání přehlídky výběrem na základě videozáznamu nebo zajistit porotu, která přijede za soubory a provede hodnocení na základě zhlédnuté zkoušky

Možností je jistě víc – rozhodující samozřejmě je, jaké máte možnosti v místě konání přehlídky. Rozhodně budeme rádi, když v krajním případě úplného zrušení postupového kola dáte souborům šanci a nabídnete jim účast v jiném kraji na přehlídce, která se uskuteční.

Budeme moc rádi, když nám dáte zprávu, jak se situace u vás vyvíjí a jestli přehlídka proběhne, případně za jakých podmínek.

Michal Drtina,
NIPOS-ARTAMA