Divadlo z různých úhlů pohledu – 4. část

Režie s Martinem Vokounem
20.–22. 1, 24.–26. 2. 23.–25. 3. a 20.–22. 4. 2012, Praha

Cílem čtvrté části je projít s účastníky všechny teoretické postupy divadelní režie, dokazovat je v rámci praktických cvičení a pokusit se tak dotknout mnoha problémů, na které mohou účastníci narazit v praxi. Výsledkem dílny by měl být absolventský večer – jakýsi kabaret, kde by spolu jednotlivé úryvky tematicky souvisely a dohromady měly jednotnou výpovědní hodnotu. Součástí kurzu bude také vzdělávání v terminologii, aby posluchači byli schopni nejen prakticky tvořit vlastní díla, ale také reflektovat díla jiná. Jednotlivé části cyklického vzdělávání zahrnují tyto okruhy: improvizace s Janou Machalíkovou (proběhla), dramaturgie a tvůrčí psaní s Petrem Michálkem (proběh- la), herectví s Hanou Frankovou (proběhla), režie s Martinem Vokounem, pohyb s Annou Caunerovou a scénografie s Tomášem Žižkou.

DIVADLO Z RŮZNÝCH ÚHLŮ POHLEDU probíhá ve Studiu Divadla Kámen, Praha. Kontakt: Lenka Novotná, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, novotna@nipos-mk.cz, 221 507 974.