Divadlo z různých úhlů pohledu

Pořádá: NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Divadlem Kámen, Praha

Vzdělávací cyklus určený všem divadelníkům, kteří chtějí jít vlastní osobitou cestou a rozvíjet svůj tvůrčí potenciál, zkušenějším i méně zkušeným hercům, režisérům a vedoucím divadelních skupin (experimentující divadlo, divadlo poezie, začínající tvůrci).

V roce 2013 byl ukončen první cyklus Divadlo z různých úhlů pohledu, který zahrnoval tyto okruhy: impro­vi­zace a její vyu­žití v diva­dle s Janou Macha­lí­ko­vou, dra­ma­tur­gie a tvůrčí psaní s Petrem Michál­kem, režie s Mar­ti­nem Vokou­nem, herec­tví s Hanou Fran­ko­vou, pohyb s Annou Cau­ne­ro­vou, scé­no­gra­fie s Tomá­šem Žižkou. Bonusem navíc byl víkend s Danielou Fischerovou.

V letech 2013–2016 probíhá nový šestidílný cyklus, účastníky čekají vždy čtyři víkendová setkání s jedním nebo dvěma lektory: improvizace a její využití v divadle s Janou Machalíkovou a Hanou Malaníkovou (2013), dramaturgie a tvůrčí psaní s Petrem Michálkem (2014), režie s Martinem Vokounem (2014), herectví s Hanou Frankovou (2015), pohyb s Jiřím Lösslem (2015), scénografie s Tomášem Žižkou (2016).