Divadla

DIVADLA

Předmětem statistického zjišťování jsou výkony divadel v České republice zřizovaných orgány státní správy, kraji, obcemi a městy, občanskými sdruženími, obecně-prospěšnými společnostmi, nadacemi a podnikatelskými subjekty. Do statistického šetření jsou také zahrnuta divadla stagionového typu, tj. taková zařízení, která nemají soubor a sama nutně neprodukují divadelní a taneční představení, ale na svých scénách a ve svých sálech uvedou v roce nejméně 20 divadelních představení.

Statistický výkaz Kult (MK) 01-01

Pro rok 2017

Roční výkaz o divadle (PDF)
Roční výkaz o divadle (DOC)

Elektronický sběr statistiky

Odkaz na elektronický sběr statistiky o divadle

Přehledy vybraných ukazatelů

Přehledy vybraných ukazatelů naleznete v rubrice Statistická data v publikacích

Kontakt  

Bc. Eva Merglová
tel: 221 507 934
email: merglova@nipos-mk.cz