divadelní přehlídka DVD

DĚTI-VÝCHOVA-DIVADLO
Divadelní přehlídka katedry výchovné dramatiky DAMU
10.–12. října 2014, Divadlo DISK a Řetízek, Praha

Děti a divadlo, děti a přednes… Jakými cestami se ubírá dětská a studentská divadelní tvorba? Jaké jsou možnosti divadla ve vzdělávání? To jsou témata provázející přehlídku DVD, kterou pořádají studenti katedry výchovné dramatiky DAMU ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku. V rámci přehlídky bude možné zhlédnout představení dětských a studentských divadelních souborů, souborů zabývajících se divadlem ve výchově, vystoupení recitátorů, ale i ukázky z tvorby současných studentů katedry výchovné dramatiky.

Přijďte se podívat! Vstupné dobrovolné.

PROGRAM (PDF)      PLAKÁT (JPG)