Divadelní Piknik Volyně 2016 – nabídka seminářů

Na letošním ročníku celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla si můžete vybrat z celkem 4 tematických seminářů. Uskuteční se v termínech 5. – 8. a 12. – 15. května 2016 a jsou otevřeny všem zájemcům bez jakéhokoli omezení. Cena seminářů je 500 Kč (250 Kč pro členy hrajících souborů) a zahrnuje kromě samotného semináře i vstupenky na všechna představení celostátní přehlídky v daném termínu a ubytování na lůžku na internátu. 

Pro přihlášení stačí jen vyplnit přiloženou přihlášku a odeslat ji prostřednictvím e-mailu na adresu: bezouskova@nipos-mk.cz. 

HERECKÝ SEMINÁŘ

Lektor Martin Vokoun

Termín 5. – 8. května a 12. – 15. května 2016

(seminář je možné navštívit během jednoho i obou termínů)

Seminář je zaměřený na hereckou práci. Od pojmenování základů herectví přes cvičení na práci s tělem a existenci v prostoru po vznik a charakterizaci konkrétní herecké postavy. Frekventanti semináře by skrze dialog a aktivní práci ve skupině měli být po absolvování schopni uvažovat o postavě z divadelního textu a její srozumitelné a smysluplné veřejné prezentaci. V semináři se bude pracovat s improvizací i s konkrétními monology a dialogy z textů.

Lektor

Martin Vokoun je absolventem oboru činoherní režie na pražské DAMU. Po čtyřletém angažmá v plzeňském Divadle J. K. Tyla je nyní na tzv. „volné noze“. Má na kontě více jak třicet profesionálních divadelních inscenací. Kromě divadelní režie se věnuje výuce herectví na pražské VOŠ herecké a vedení seminářů pro amatérské divadelníky.

 

DISKUSNÍ KLUB

Lektor Milan Schejbal

Termín 5. – 8. května a 12. – 15. května 2016

(seminář je možné navštívit během jednoho i obou termínů)

Dis­kusní klub je platformou umož­ňu­jící spon­tánní výměnu názorů na před­sta­vení uve­dená v programu Divadelního Pikniku Volyně. Cílem semináře je vytvoření podmínek frekventantům k analýze inscenace, její nahlédnutí z více úhlů pohledu a formulování, sdílení a výměně názorů. Do diskusního klubu je možné přihlásit se jako stálý frekventant nebo ho navštívit dle libosti a délky vašeho pobytu ve Volyni.

Lektor

Milan Schejbal je režisérem a uměleckým šéfem Divadla A. Dvořáka v Příbrami, pedagogem pražské DAMU a lektorem mnoha celostátních a krajských přehlídek, i lektorem seminářů včetně Kurzu praktické režie.

 

STORYTELLING – VYPRAVĚČSKÝ SEMINÁŘ

Lektor Martin Hak

Termín 5. – 8. 5. 2016

Seminář zaměřený na UMĚNÍ VYPRAVĚČSKÉ. Podíváme se na živé vyprávění příběhů (storytelling) jako na svébytné dramatické umění. Budeme cvičit vybrané dovednosti nutné k tomu, aby vypravěč mohl tvořit své dílo (dorozumívání se skupinou, specifický vypravěčův pohyb, obrazotvorné jednání, čtvery oči, představivost, obrazotvornost, fantazie, …). Čeká nás práce s „látkou“ našich všedních životů i s příběhy, jež mají literární předlohu. Budeme pracovat s pohádkou, budeme se věnovat příběhům na hraně uvěřitelnosti, i takovým příběhům, které se dosud nestaly. Budeme příběhy vyprávět i poslouchat. Budeme je tvořit.

Lektor

Martin Hak studoval na DIFA JAMU Brno obor Dramatická výchova. V roce 2005 potkal opravdového vypravěče zpoza velké louže a ten ho navedl k odhalení zásadního tajemství vlastní babičky. Od té doby nazývá Martin své vyprávění vyprávěním. Právě teď připravuje k vyprávění starý, magický, krutý i krásný příběh o cestě z temnoty. Živí ho živé vyprávění příběhů. Vypráví v divadlech, v knihovnách, ve školách nebo o tom přednáší nebo to učí. Učitele, knihovníky, manažery, divadelníky, tatínky, maminky, děti, … vlastní i cizí. Dává mu to smysl.

 

JEVIŠTNÍ ŘEČ

Lektorka Eva Spoustová

Termín 12. – 15. května 2016

Co je můj hlas? Zpráva o tom, kdo jsem? Co je mé tělo vzhledem k mému hlasu? Schránka, ze které hlas vychází? Ovlivňují mé myšlenky a mé pocity nějak mé tělo a můj hlas? Mám trému, když mám mluvit nebo zpívat? Bojím se neúspěchu? Dá se proces tvorby hlasu ovlivnit tak, abych se cítil jistěji a aby můj hlas zněl lépe? Chcete si zkusit hrát se svým tělem a svým hlasem? Se svými myšlenkami a pocity? Chcete přicházet na to, jak může fungovat různý způsob komunikace ve vztahu k partnerovi na jevišti i v životě? Chcete pochopit, co všechno se skrývá pod našimi dialogy? Pokud chcete, přijďte si trochu hrát a hodně objevovat nové možnosti svého těla a svého hlasu.

Lektorka

Eva Spoustová je herečka a pedagožka jevištní řeči. Učí na pražské DAMU a vede kurzy komunikačních dovedností. Hereckou profesi vnímá především jako práci s energií a lidské tělo jako fascinující funkční celek. Baví ji hledat souvislosti.

 

Harmonogram

čtvrtek 5. 5. 2016   

18.00 – 00.00          

prezence seminaristů

19.00                        

představení (nepovinné)

22.45                        

informační schůzka seminaristů s lektory

pátek 6. 5. 2016     

3 bloky semináře

4 představení

sobota 7. 5. 2016

3 bloky semináře

4 představení

Burke Cup – soutěž nejen divadelních týmů

neděle 8. 5. 2016

2 bloky semináře

2 představení

 

čtvrtek 12. 5. 2016 

18.00 – 00.00          

prezence seminaristů

19.30                        

představení (nepovinné)

21.00                        

informační schůzka seminaristů s lektory

pátek 13. 5. 2016   

3 bloky semináře

3 představení

Odpoledne s panem Tichým – překvapení pro účastníky přehlídky

sobota 14. 5. 2016

3 bloky semináře

3 představení

neděle 15. 5. 2016 

1 blok semináře

1 představení

Slavnostní zakončení přehlídky s rautem

Zájemci se mohou hlásit (zaslat vyplněnou přihlášku) nebo dotazovat u Simony Bezouškové (NIPOS-ARTAMA) na e-mailu: bezouskova@nipos-mk.cz, tel.: +420 775 508 654 nebo +420 603 584 489. 

Přihláška na seminář DPV 2016