Dílny a semináře 2018

MOŽNOSTI ANIMACE-MOŽNOSTI DIALOGU, 13.–14. října 2018, Kulturní centrum DOBEŠKA

Pořadatel: NIPOS, útvar ARTAMA 
Spolupráce: Spolek Ultrafun, Kulturní centrum DOBEŠKA
Lektoři: Klára Marešová, Lou Sanitráková, Pavla Šnajdarová
Počet účastníků: 25

Víkendový seminář, který pořádal NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se spolkem Ultrafun, se uskutečnil 13.–14. října 2018 v prostorách Kulturního centra DOBEŠKA. Semináře se účastnilo 25 učitelek výtvarného oboru ze všech typů školních a mimoškolních zařízení. Hlavním obsahem semináře byl základní vhled do základů animovaného filmu.

Po krátkém teoretickém úvodu o podstatě animovaného filmu si účastnice připomněly animační hračky, předanimační techniky
a seznámily se s ploškovou i loutkovou animací. Dalším úkolem byla forma práce ve skupině napodobující filmový štáb, rozdělení kompetencí a využití vlastních předností při natáčení. Důraz nebyl kladen na technickou dokonalost, ale na tvořivost pedagoga tak, aby dokázal rozeznat, která technika či technologie je pro daný námět nejvhodnější.

Lektorka Pavla Šnajdarová se věnovala dvěma skupinám. Jedna skupina vytvářela film pomocí  prosvětlovacího stolu
a recyklovaných materiálů, druhý tým animoval příběh s ploškovými loutkami. Bylo zajímavé pozorovat, jakým způsobem obě skupiny přistupovaly ke spolupráci na filmu, což ovlivnilo i výsledek konečné animace.

Skupina lektorky Lou Sanitrákové se zabývala animací na Greenscreenu (barevné klíčování). Účastnice se pustily do volby námětu, scénáře, velikosti záběrů. Velmi intenzivně se pak věnovaly samotné animaci. Postprodukce v programu Adobe AfterEffects byla pro všechny přínosná. Každý záběr byl klíčován zvlášť a v jednom případě byl postup nahráván jako tutoriál pro ostatní.

Tým lektorky Kláry Marešové natáčel kombinací ploškové a poloplastické Stop motion animace (pookénkové fázové animace). Pracoval s kresleným scénářem – storyboardem, natáčel v profesionálním programu Dragonframe  a na konci animační práce vybral legální hudbu vhodnou rytmicky i tematicky. Kláru zaujalo, nakolik si šest účastnic na vlastní kůži zažilo, jak funguje práce v týmu podobně jako v kolektivu žáků či studentů. Na konci workshopu si tvůrčí skupina krátce vyzkoušela metodu pixilace, tedy animace živých postav, která zvlášť ve větším kolektivu funguje až jako teambuilding – lidé na vlastním těle okusí fázování loutky.

Účastníce obdržely potřebné povědomí o zdrojích pro práci a přípravu (odkazy na weby s danou tematikou, databázi publikací k tématu a možnosti legálního přístupu k filmům). Výstupem semináře byly krátké animované filmy:

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍCH HER MUZEÍ A GALERIÍ VE VÝUCE VÝTVARNÉ VÝCHOVY II, 17.–18. března 2018, Muzeum umění Olomouc, Arcidiecézní muzeum Olomouc

Pořadatel: NIPOS, útvar ARTAMA
Spolupráce: Česká sekce INSEA a Muzeum umění Olomouc
Lektoři: Petra Šobáňová, Lenka Trantírková
Počet účastníků: 22

Druhý díl víkendového semináře, který pořádal NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Českou sekcí INSEA a Muzeem umění Olomouc, se uskutečnil  17.–18. března 2018 v prostorách Arcidiecézního muzea a v prostorách Divadla hudby Muzea umění Olomouc. Semináře se účastnilo 22 výtvarných pedagogů ze všech typů školních a mimoškolních zařízení. Seminář byl zaměřen na problematiku digitálních technologií v rámci muzejní kultury a vzdělávání a na aktuální téma e-learningu a blended learningu v kontextu vzdělávacích potřeb a preferencí dnešních dětí a mládeže. Pokračování semináře rozvinulo představené téma a jeho těžištěm bylo praktické představení dalších využitelných on-line produktů muzeí, konkrétních vzdělávacích portálů, mobilních aplikací, her nebo editorů volně dostupných na webových stránkách českých i zahraničních muzeí a galerií.

Sobotní dopoledne bylo věnováno prohlídce stálé expozice Arcidiecézního muzea Olomouc s unikátní mobilní aplikací v tabletu Sen biskupa Karla, jež je určena pro dětské návštěvníky. Lenka Trantírková, lektorka projektu „NAKI II: Za chrám, město a vlast. Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy“ představila účastníkům osobnost tohoto význačného mecenáše umění, který shromáždil obrazovou sbírku celoevropského významu. Aplikace Sen biskupa Karla zábavnou a tvořivou formou pomáhá rozkrýt historii, význam a souvislosti vybraných exponátů se záměrem odlišit skutečné dílo od zprostředkovaného poznání.

V následující části semináře doc. Petra Šobáňová představila digitální produkty v modelových vyučovacích jednotkách tak, aby byly okamžitě využitelné ve výuce jako např. práce s e-learningovým portálem Anna Franková. Poté byly účastníkům nabídnuty návrhy aktivit a použitelných aplikací: Samplování podle Jean-Michela Basquiata, Tvoříme komiksový strip, Experimentujeme s Pop-artem, Inspirace vizualitou „Oka“ (Centre Pompidou) a práce s aplikací kahoot.it pro potřeby tvorby kvízů a anket.

Na semináři nechyběla ani již tradiční prohlídka Muzea umění Olomouc. V expozici Století relativity si výtvarní pedagogové vyzkoušeli tři volně stažitelné tvůrčí aplikace, které jsou využívány jako dílčí etudy převážně při školních animačních programech. S aplikací HumOn snímali své hlasy, které byly automaticky převedeny do melodie a ozvučovaly vybrané exponáty. S pomoci aplikace pro tvorbu animací Animátor (Picsart) se obrazy rozhýbávaly. Aplikace Cinemagraph pak pomohla oživit stíny soch a experimentovat s videozáznamem.

Účastníci semináře obdrželi mimo seznamu stránek, portálů a mobilních aplikací též didaktické materiály pro jejich další využití v pedagogické praxi. Absolvováním semináře získali orientaci v problematice a povědomí o kvalitních bezplatných zdrojích a vzdělávacím využití digitálních produktů.

Feedback