Dětská scéna 2020 zrušena

Vážení pořadatelé postupových přehlídek dětského divadla a dětského přednesu, pedagogové, vedoucí souborů a další zájemci o dramatickou výchovu,

oznamujeme Vám, že vzhledem k vývoji mimořádných opatření vlády v souvislosti s epidemií i plánu jejich postupného uvolňování jsme se po konzultaci se spolupořadateli i odbornou radou pro dětské divadlo, dětský přednes a dramatickou výchovu rozhodli zrušit letošní celostátní přehlídku Dětská scéna, tedy jak Celostátní přehlídku Dětského divadla, tak Celostátní přehlídku a dílnu dětských recitátorů včetně systému jejich postupových kol, a to bez náhrady.

Pokud někteří pořadatelé postupových přehlídek uvažují o realizaci přehlídky v podzimním termínu v podobě nepostupového setkání recitátorů či souborů, mají naši podporu.

Těšíme se na klidnou přípravu 49. ročníku Dětské scény v roce 2021.

Jakub Hulák
NIPOS-ARTAMA, Praha