NIPOS > Dětská scéna 2017

Dětská scéna 2017

17 dětských divadelních souborů a téměř 80 dětských recitátorů vybraných ze sedmadvaceti krajských postupových kol z celé ČR vystoupí v rámci 46. celostátní přehlídky dětského divadla a celostátní přehlídky a dílny dětských recitátorů Dětská scéna ve Svitavách ve dnech 9. – 15. června.
Přehlídka je nesoutěžní, pořadatelé kladou tradičně důraz na vzdělávací aktivity. V rámci Dětské scény bude probíhat mj. 6 týdenních praktických seminářů pro vedoucí souborů, pedagogy a studenty, na základě přihlášek se jich zúčastní přes 120 zájemců. Semináře budou zaměřeny na herectví s využitím metody Viewpoints (česko-americký lektor Howard Lotker), pohyb ve vztahu k inscenační práci (Hana Cisovská), scénografii (Tomáš Žižka), základy divadla s dětmi (Lucie Veličková), divadelní improvizaci (Ladislav Karda) a přednes (Irena Konývková). Součástí vzdělávací části budou také rozborové diskuse o přehlídkových vystoupeních.
Divadelní část přehlídky se jako obvykle pokusí zachytit dětské divadlo v celé jeho šíři: od inscenací postavených zejména na slově (… a bolelo nebe, Dismanův rozhlasový dětský soubor, ČRo Praha) či na epickém principu (Medvěd, který nebyl, Divadlo Vydýcháno, ZUŠ Liberec) přes „činoherně“ ztvárněné příběhy s dětským hrdinou (Oskar a Růžová paní, PiŠkvorky, ZUŠ R. Schumanna, Aš), loutkářské inscenace (Otík aneb co se skrývá v kolébce, JOJO, ZUŠ Horažďovice) až po pohybové divadlo (Taneční studio Light, Praha 5: Střípky z putování Pitrýska). Objeví se i pozoruhodné zpracování klasického textu (Pac a pusu aneb něco z Broučků, Na poslední chvíli, ZUŠ Ostrov) nebo pokus o uchopení hry W. Shakespeara (Bouře, děs…, Dětské studio DěS, Divadlo loutek Ostrava)
V doprovodném programu letos vystoupí mj. Divadlo kjógen z Brna s pozoruhodně zdařilým ztvárněním tradičních japonských divadelních frašek (kjógenů).
Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana pořádají přehlídku NIPOS-ARTAMA, Středisko kulturních služeb města Svitavy a Sdružení pro tvořivou dramatiku ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU, za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, města Svitavy a Pardubického kraje.
Kontakty pro média:
Jakub Hulák, dětské divadlo, přednes a dramatická výchova, ARTAMA, tel: 221 507 969, 778 702 490, email: hulak@nipos-mk.cz,
Josef Dušek, NIPOS, public relations, tel: 778 702 494, email: dusek@nipos-mk.cz