Dětská scéna 2015 – přihláška

Máte-li zájem přihlásit se do některé ze seminárních tříd DS 2016, vyplňte pečlivě  přihlášku a pošlete ji co nejdřív, pokud možno do 13. května 2016 na adresu: Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, nebo e-mailem na adresu hulak@nipos-mk.cz (elektronická verze přihlášky je ke stažení na stránkách www.artama.cz nebo www.drama.cz).
Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst. V případě, že počet přihlášek překročí limit stanovený pro jednotlivé třídy, budeme při výběru účastníků přihlížet k datu doručení přihlášky a k údajům o předchozích zkušenostech v oboru.
PŘIHLÁŠKA