Dětská scéna 2012 – ohlédnutí

41. ročník Celostátní přehlídky dětského divadla a Celostátní přehlídky a dílny dětských recitátorů proběhl ve Svitavách ve dnech 8.-14. června 2012.

pořadatelé: NIPOS-ARTAMA (z pověření MK), Středisko kulturních služeb města Svitavy, Sdružení pro tvořivou dramatiku
spolupráce: katedra výchovné dramatiky DAMU
finanční přispění: MK, MŠMT, Pardubický kraj, město Svitavy

rekapitulaci přehlídky s fotografiemi Iva Mičkala najdete na stránkách Sdružení pro tvořivou dramatiku:

http://www.drama.cz/prehlidky_dilny/archiv/ds2012.html

 

ds12_smolicek