Dětská scéna 2011 — semináře pro vedoucí, pedagogy a studenty

Semináře jsou určeny všem zájemcům o divadlo s dětmi a mládeží a dramatickou výchovu, vedoucím dětských a mladých souborů, učitelům základních uměleckých škol, pedagogům základních, středních a vysokých škol a dalších výchovných a vzdělávacích institucí, studentům uměleckých a pedagogických škol a fakult. Semináře jsou určené také pro učitele, kteří na základě rámcových vzdělávacích programů zpracovávají svůj vlastní školní vzdělávací program pro dramatickou výchovu.

Celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů se koná od 10. do 12. června 2011. Celostátní přehlídka dětského divadla spolu s praktickými semináři pro dospělé účastníky a seminářem pro středoškolské studenty bude probíhat od 11. do 16. června 2011 (příjezd účastníků 10. června večer).

Semináře Dětské scény jsou akreditovány MŠMT. Učitelům tak může účastnický poplatek uhradit škola z prostředků určených na další vzdělávání pedagogů.

 

christel

Třída A – Dívat se – pozorovat – divit se • Cesta k divadlu s dětmi
Pozorování je pramenem fantazie. (Mario Adorf) Výsledkem pozorování je v divadle a jemu příbuzných uměleckých oborech jednání, obraz v naší představě nás vede k jeho znázornění. Přitom platí, že přirozené procesy je třeba sledovat s údivem, aby mohly být objeveny a vybrány alternativní možnosti.
Když si děti hrají, tak vyprávějí. Předlohou jsou jim obrazy v jejich představách. Hrají, na co si vzpomenou, a tam, kde představa chybí, vyplňují mezeru improvizovanými nápady. Jakýkoli prostředek jim k tomu přijde vhod, dokážou k tomu použít, přizpůsobit a přeměnit libovolný předmět.
Děti jsou tak současně autory, režiséry i herci, a to často hned v několika rolích. Stálá proměna perspektivy má nesmírný estetický půvab, a to i tím, že nám zprostředkovává požitek z toho, jak mají děti hru suverénně „ve svých rukou“. Bezpečné zázemí takové hry, spojené s určitými pravidly a přehledně strukturovaným pohybem, tvoří základ pro fantazii. Je zde zřejmá příbuznost s epickým divadlem Bertolta Brechta. Brecht sám pozoroval dětskou hru a tuto zkušenost využil ve své metodice herectví. A jeho metoda je zase zpětně vhodná k tomu, aby uvolnila přirozenou divadelnost dětí na jevišti. Seminář nabízí možnost společně si tento metodický postup – od jednoduché dětské hry k divadelnímu tvaru – prakticky vyzkoušet a reflektovat.
Lektorka: Christel Hoffmannová (Berlin, SRN), dramaturgyně a divadelní teoretička, odbornice na epické divadlo Bertolta Brechta, autorka odborných publikací v oboru divadla pro děti a mládež a dětského divadla, lektorka mnoha seminářů v Německu i v zahraničí; v současné době profesorka Institutu divadelní pedagogiky na Vysoké odborné škole v Osnabrücku.


hanka_tom


Třída B – Divadelní putování aneb cesta od předlohy k představení
Seminář určený zejména studentům a absolventům vysokých a středních škol pedagogického zaměření, absolventům kurzů dramatické výchovy a všem dalším, kteří chtějí udělat krok od školní dramatické výchovy směrem k divadlu.
Během šesti společně strávených dnů se staneme poutníky na klikaté cestě přípravy divadelní inscenace. V průběhu putování se zastavíme u dramaturgického rozcestníku, vylezeme na vysoký strom režie, posedíme na barevné louce scénografie a v malebné hospůdce U herců zakusíme tíhu řemesla hereckého. Naše cesta nebude snadná. U dramaturgického rozcestníku očekávejme překážky v podobě otázek nad výběrem textu, jeho výkladem a úpravou. Pak musíme dávat pozor, aby se pod námi nezlomil strom režie při přemýšlení nad inscenačními možnostmi vybraného textu, přemýšlení nad postavami a žánrem. Na scénografické louce se nesmíme nechat zahltit její barevností, ale uvažovat nad její funkčností, nad kostýmy, rekvizitami, světlem. A v hospůdce U herce nebude radno pít přespříliš na povzbuzení či budoucí slávu, ale zkoušet, hrát si, prožívat a improvizovat. Na konci počítejme s veřejnou prezentací všech zkušeností nasbíraných na naší dobrodružné cestě!
Lektoři: Hana Galetková, dramaturgyně a režisérka, zakladatelka a předsedkyně divadelního sdružení THeatr Ludem, pedagožka Slezské univerzity v Opavě (obor kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo) a externě Ostravské univerzity, vedoucí dětských divadelních souborů. Tomáš Volkmer, divadelní scénograf, výtvarník a režisér, spolupracovník mnoha loutkových i činoherních divadelních scén v Čechách i v zahraničí (v posledních letech zejm. Divadlo loutek Ostrava, Loutkové divadlo Radost a Národní divadlo v Brně, v Polsku Teatr Lalek Pleciuga Szczecin, Teatr Bajka v Českém Těšíně a na Slovensku Spišské divadlo Spišská Nová Ves).


Třída C – Šest dopolední s přednesem a Ninou Martínkovou
Den první – sobota. CO RÁDI ČTEME. Přivezte sebou svou oblíbenou knížku obsahující krátké texty (poezie, próza…)
Den druhý – neděle. DĚTSKÝ PŘEDNES. Návštěva přehlídky recitátorů, II. kategorie.
Den třetí – pondělí. VÝBĚR TEXTU. Hlediska, která bereme v úvahu.
Den čtvrtý – úterý. VYPRÁVĚNÍ / VYPRAVĚČSTVÍ. Inspirace vlastními zážitky a zkušenostmi.
Den pátý – středa. BUDOVÁNÍ ZÁZEMÍ PŘEDNAŠEČOVY TVOŘIVOSTI. Inspirace sousedními uměleckými obory.
Den šestý – čtvrtek. INTERPRETACE versus REPRODUKCE. SDĚLENÍ.
Práce v dílně bude praktická, povede od výběru textu, přes jeho přípravu pro přednes až k interpretaci, která se nemusí uskutečnit před „velkým“ publikem, ale raději v intimnější atmosféře malé skupiny. To bude záležet na vůli účastníků i na volbě předlohy – možná vznikne i drobné pásmo textů, propojených jménem autora či společným tématem…
Do dílny se mohou hlásit i ti, kteří s přednesem ještě nemají vlastní zkušenosti.
Lektorka: Nina Martínková, herečka, recitátorka, rozhlasová hlasatelka, pedagožka KVD DAMU Praha, učitelka LDO ZUŠ a vedoucí dětských souborů.

nina


Třída D – Od nápadu k inscenaci • Dramaturgický seminář
Dramaturgický seminář bude pracovat s předlohami, které se vedoucí chystají inscenovat se svými soubory. Onou předlohou může být hotový vlastní či tiskem vydaný dramatický text, připravený či rozpracovaný scénář nebo jen povídka, pohádka, pověst, novela…, kterou by vedoucí rád inscenoval; čím přesnější představu kdo vloží do hry, tím více se může dozvědět. Seminář by měl účastníkům především pomoci při přípravě předlohy pro vlastní inscenaci, ale při uvažování o všech předlohách je také naučit poznávat, co je v té které předloze důležitého, zajímavého i problematického a prohloubit tak myšlení o divadle. K tomu je ovšem nutné poslat organizátorům spolu s přihláškou onen text, scénář, povídku… (nebo přesné jméno a příjmení autora, titul předlohy, jejího vydavatele a rok vydání).
Lektor: Luděk Richter, loutkář, dramaturg, režisér a divadelní teoretik, v současné režisér a hlavní protagonista Divadla Kejklíř, zakladatel Společnosti pro pěstování divadla pro děti a mládež Dobré divadlo dětem, autor mnoha odborných publikací, zejm. v oboru divadelní dramaturgie a loutkářství.

ludek
jana_machalikova


Třída S – Cesty improvizace
Praktická dílna určená studentům středních pedagogických škol. Improvizace jako cesta k nápadům druhého. Cesta vzájemného naslouchání, spolupráce a společné tvorby. Cesta přijetí cizího nápadu, ale i cesta k vlastnímu tvůrčímu myšlení…
Po těchto a dalších cestách se účastníci semináře společně vydají a pomocí improvizačních technik a cvičení zaměřených na vnímání druhého budou směřovat k rozvoji týmové spolupráce a tvůrčího myšlení.
Lektorka: Jana Machalíková, recitátorka a improvizátorka, pedagog dramatické výchovy a přednesu, trenérka improvizačních skupin a vedoucí divadelních souborů, spoluzakladatelka České improvizační ligy. Pedagog PedF UK a KVD DAMU v Praze.

Kurzovné: 600 Kč, studenti denního studia 500 Kč (zahrnuje poplatek za šestidenní dopolední seminář, vstup na všechna přehlídková představení a diskusní kluby, vstup na večerní doplňkové programy).

Ubytování od pátku 10. 6. do čtvrtka 16. 6., si účastníci uhradí zvlášť podle nároků na pohodlí:
penzion – cca 350 Kč/noc (částka bude upřesněna později)
internát – 200 Kč/noc (omezený počet míst)
školní tělocvična – s vlastním spacím pytlem a podložkou – 40 Kč/noc

Máte-li zájem přihlásit se do některé ze seminárních tříd DS 2011, vyplňte pečlivě PŘIHLÁŠKU a pošlete ji co nejdříve, pokud možno do 13. května 2011 na adresu: Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2 nebo e-mailem na adresu hulak@nipos-mk.cz.

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst. V případě, že počet přihlášek překročí limit stanovený pro jednotlivé třídy, budeme při výběru účastníků přihlížet k datu doručení přihlášky a k údajům o předchozích zkušenostech v oboru.