Dětská scéna 2010 – semináře pro vedoucí, pedagogy a studenty

Semináře v rámci celostátní přehlídky Dětská scéna jsou určeny všem zájemcům o divadlo s dětmi a mládeží a dramatickou výchovu, vedoucím dětských a mladých souborů, učitelům základních uměleckých škol, pedagogům základních, středních a vysokých škol a dalších výchovných a vzdělávacích institucí, studentům uměleckých a pedagogických škol a fakult. Semináře jsou určené také pro učitele, kteří na základě rámcových vzdělávacích programů zpracovávají svůj vlastní školní vzdělávací program pro dramatickou výchovu.

První část Dětské scény, Celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů, se spolu seminářem D koná od 11. do 13. června (příjezd účastníků 11. června po poledni). Druhá část, Celostátní přehlídka dětského divadla, bude spolu s praktickými semináři A, B, C pro dospělé účastníky a seminářem S pro středoškolské studenty probíhat od 12. do 17. června (příjezd účastníků 11. června večer). Semináře Dětské scény jsou akreditovány MŠMT. Učitelům tak může účastnický poplatek uhradit škola z prostředků určených na další vzdělávání pedagogů.

Třída A – OD POHYBU K DIVADELNÍMU VYJÁDŘENÍ (a někde mezi tím se skrývá otázka: „Co vidím, když se dívám?“)
Anka_Caunerova

V rámci fyzického a psychického rozehřátí si budeme hrát a pracovat se základními pohybovými principy a pokusíme se jim porozumět na vlastním těle. V druhé části se zaměříme na to, „co vidím, když se dívám“. Budeme se věnovat pozorování, co přináší a nabízí ten, kdo stojí nebo se pohybuje na základě určitého pohybového principu, v různých místech a různých dráhách prostoru, a jakou informaci to přináší pro divadelní zpracování. Závěrečná část je vyhrazena řešení konkrétních úloh, s nimiž se setkáváme při budování divadelního tvaru (jak pohybově a prostorově vytvořit dav, nekončící cestu…). Náměty a témata ke zpracování si můžeme vybrat i z představení, která na přehlídce uvidíme. K tomu všemu patří také společná rozprava nad tím, co vytvoříme, uvidíme nebo budeme řešit. Nebudeme se snažit být dokonalí a brát se vážně. Půjde o to projít společným procesem a pěkně si ho užít. Pohodlné oblečení, pití a muž jsou výhodou.

Lektorka: Anna Caunerová (Slovensko), performerka a taneční pedagožka, vystudovala taneční konzervatoř Evy Jaczové a pedagogiku klasického tance na VŠMU v Bratislavě. Od roku 2001 má statut svobodné umělkyně na poli současného tance a pohybového divadla. Jako taneční pedagog pracuje s profesionálními tanečníky a divadelníky. V roce 2007 získala cenu za interpretaci v rámci udílení Ceny Sazky za objev v tanci. Od r. 2008 studuje Body-Mind Centering® v Bratislavě.

hana_frankova

Třída B – MYŠLENÍ V OBRAZECH

Praktická herecká a režijní dílna pro všechny, kdo pracují s dětským či mladým divadelním souborem a jako pedagogové, dramaturgové a režiséři v jedné osobě procházejí inscenačním procesem od námětu, předlohy či dramatického textu až po finální jevištní tvar. Prakticky si osvětlíme a prozkoumáme základní stavební jednotky tohoto procesu – zejména text, slovní jednání, herecký cíl a dramatickou situaci.

Lektorka: Hana Franková, dlouholetá herečka a režisérka Divadla Dagmar Karlovy Vary, pedagožka střední pedagogické školy v Karlových Varech a katedry výchovné dramatiky DAMU Praha. Od roku 1992 systematicky pracuje s dětskými a mladými soubory, s nimiž vytvořila řadu pozoruhodných inscenací, v poslední době například Kdyby bylo nebe nebo Já, Holden.

Třída C – MATERIÁL, PŘEDMĚT A BARVA VYPRÁVĚJÍ PŘÍBĚH

Materiál, předmět a barva se stávají jednající postavou (loutkou) v příběhu. V praktickém semináři budeme hledat příběh v archetypálních znacích základního materiálu, jednoduchého předmětu či barvy. Vcítěním, souzněním s nimi se pak přes výtvarný obraz a metaforu pokusíme vytvořit divadelní příběh. Budeme vycházet ze zásady, že divadlo je od slova dívat, že pro diváka je lepší vidět než slyšet a pro herce je lepší ukazovat, než popisovat.

Lektor: Josef Brůček, loutkoherec a režisér s dlouholetou praxí s vedením dětských, mladých i dospělých skupin pod hlavičkou legendárního souboru Tatrmani ze Sudoměřic u Bechyně, po dlouhá léta vedoucí Kulturního domu v Bechyni a organizátor mnoha divadelních přehlídek a seminářů, v roce 2002 byl oceněn Cenou Ministerstva kultury za přínos v oblasti neprofesionálního divadla.

pepa_brucek
ema_zamecnikova

Třída D – TŘI DNY S DĚTSKÝM PŘEDNESEM

Víkendový seminář pro všechny zájemce, kteří pracují nebo se chystají pracovat s dětskými recitátory, popřípadě hodnotí dětská vystoupení jako porotci recitačních přehlídek, a rádi by si ujasnili základní zákonitosti a specifika oboru a nabrali inspiraci z vystoupení dětí na celostátní přehlídce i z diskusí vedených zkušeným odborníkem. Třídenní pobyt seminaristů na přehlídce zahrnuje návštěvu vystoupení recitátorů 2., 3. a 4. kategorie a následné debaty a rozbory.

Lektorka: Ema Zámečníková, učitelka LDO ZUŠ Na Střezině v Hradci Králové, vedoucí špičkových dětských a mladých divadelních souborů, učitelka Konzervatoře Pardubice a externí pedagožka KVD DAMU, odbornice na přednes, autorka příručky Cesta k přednesu aneb Průvodce pro pedagogy a mladé recitátory (NIPOS, Praha 2009)

Třída S (pro studenty středních pedagogických škol) DIVADELNÍ ABECEDA aneb OD PŘEDLOHY K PŘEDSTAVENÍ
tomas_volkmer

Studenti projdou v průběhu šesti dnů celým procesem přípravy divadelní inscenace. Na chvíli se staneme dramaturgy, režiséry, scénografy a herci. Jako dramaturgové se budeme zabývat výběrem textu a jeho úpravou. Jako režiséři budeme přemýšlet nad jeho inscenačními možnostmi, nad postavami, zvolíme žánr a budeme si povídat o jevištních prostředcích. Jako scénografové budeme řešit, jak bude všechno na jevišti vypadat (dekorace, kostýmy, rekvizity, případně loutky, světlo…) Jako herci si vyzkoušíme různé herecké techniky a cvičení (mluvní cvičení, pohybové hry, herecké etudy, improvizace, hry s materiálem, předmětem a loutkou…). V závěru počítáme s prezentací naší společné práce (ukázkou, etudou, či částí představení).

Lektoři: Hana Galetková, dramaturgyně a režisérka, zakladatelka a předsedkyně kulturního sdružení THeatr Ludem, pedagožka Ostravské univerzity (obor kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo) a externě Slezské univerzity v Opavě, vedoucí mladých a dětských divadelních souborů. Tomáš Volkmer, divadelní scénograf, výtvarník a režisér, spolupracovník mnoha loutkářských a divadelních scén v Čechách i v zahraničí (v posledních letech zejm. Divadlo loutek Ostrava, Loutkové divadlo Radost v Brně a v Polsku Teatr im. A. Sewruka Elbląg, Teatr Baj Varšava).

hana_galetkova

Kurzovné: 600 Kč, studenti denního studia 500 Kč (zahrnuje poplatek za šestidenní dopolední seminář, vstup na všechna přehlídková představení, diskusní kluby i večerní doplňkové programy), třída D 400 Kč, studenti denního studia 300 Kč.

Ubytování od pátku 11. 6. do čtvrtka 17. 6., v případě třídy D do neděle 13. 6., si účastníci uhradí zvlášť podle nároků na pohodlí: penzion – 250 Kč/noc, tělocvična gymnázia (s vlastním spacím pytlem a podložkou) – 40 Kč/noc.

Máte-li zájem přihlásit se do některé ze seminárních tříd DS 2010, vyplňte pečlivě PŘIHLÁŠKU a pošlete ji co nejdříve, pokud možno do 14. května 2010 na adresu: Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2 nebo e-mailem na adresu hulak@nipos-mk.cz.

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst. V případě, že počet přihlášek překročí limit stanovený pro jednotlivé třídy, budeme při výběru účastníků přihlížet k datu doručení přihlášky a k údajům o předchozích zkušenostech v oboru.