Dětská scéna 2010 – ohlédnutí

39. ročník Celostátní přehlídky dětského divadla a Celostátní přehlídky a dílny dětských recitátorů proběhl v Trutnově ve dnech 11.-17. června 2010.

pořadatelé: NIPOS-ARTAMA (z pověření MK), Dům kultury Trutnov, Sdružení pro tvořivou dramatiku
spolupráce: katedra výchovné dramatiky DAMU
finanční přispění: MK, MŠMT, Královéhradecký kraj, město Trutnov

rekapitulaci přehlídky s fotografiemi Michala Drtiny najdete na stránkách Sdružení pro tvořivou dramatiku:

http://www.drama.cz/prehlidky_dilny/archiv/ds2010.html