Neděle dramatické výchovy v Činoherním klubu v Praze

  

 

26. ledna 2014 ● NEDĚLE DRAMATICKÉ VÝCHOVY v Čechách na Moravě a ve Slezsku

  10.00–11.15

 

valná hromada Sdružení pro tvořivou dramatiku (otevřeno všem zájemcům)

  11.30–13.00

 

Éva Janikovszká – Barbora Dohnálková
MNĚ SE VŽDYCKY MUSÍ NĚCO STÁT
BUBU – klub dětské kultury, o. s., Vsetín

Veselý příběh malé školačky o jejích každodenních radostech i starostech s rodiči, sestrou, paní učitelkou, spolužáky, psem Pacičkou ……a vůbec.

pro diváky od 6 let

René Goscinny – Lenka Tretiagová
TÁTOVÉ A MÁMY MUSÍ TU BÝT S NÁMI
Taneční studio Light při ZUŠ Na Popelce, Praha 5

Představení se inspiruje literárními příběhy malého Mikuláše a veselými Klukovinami hudební skupiny Hmm… A tak ve velkém světě malého kluka diváci nasednou do zážitkového divadelního trenažeru, kterým se mohou řítit rychlostí nebrzděné fantazie – rájem zhmotněných (nejen dětských) přání a snů.

pro diváky od 6 let

Irina Karnauchovová – Václava Makovcová, Jana Barnová
NU, VOT!
Tři boty, ZŠ a MŠ Třebotov

Za devatero horami, za devatero řekami, v jednom panství, v jednom carství, na moři oceánu, na ostrově Bujanu se budou dít věci! Bude i vůl pečený a bude mít v boku nůž nabroušený. Bude krásná dívčina i sobolí kožišina. Bude i hostina. Ale nebude to hned. Až po zásluhách. Nu, vot!

pro diváky od 4 let

  15.00–17.00

 

Kateřina Oplatková Rezková volně na motivy knihy Petry Soukupové
VSOBĚ
Vrtule, Slaný

Hra o devatenáctileté Lucce, která by si měla užívat svůj bezstarostný a „růžový“ život. Láska, sex, pití, cigarety, vysoká…Ale co když do jejího života vstoupí „vetřelec“, který vše zaplaví šedí…bílo, prázdno…

pro diváky od 15 let

 

Aglaja Veteranyiová – Magda Ada Veselá
PROČ SE DÍTĚ VAŘÍ V KAŠI
Jatka veselé, ZUŠ Iši Krejčího, Olomouc

Dramatizace pozoruhodného stejnojmenného románu rumunské autorky Aglaji Veteranyi, příběhu rodiny, která z diktátorského Rumunska utekla na západ za svobodou.

pro diváky od 15 let

  17.15–19.00

 

Potřebujeme dramatickou výchovu?

diskuse, v rámci níž vystoupí několik přizvaných odborníků:

prof. Jan Císař, teatrolog a divadelní dramaturg, pedagog DAMU

prof. Vladimír Komárek, neurolog, přednosta Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole

doc. Radek Marušák, pedagog dramatické výchovy, vedoucí katedry výchovné dramatiky DAMU

doc. Josef Valenta, teoretik pedagogiky, pedagog katedry pedagogiky UK a katedry výchovné dramatiky DAMU

  20.00

 

Alena Zemančíková
ODJEZD Z KONCE SVĚTA
Studio Divadla Dagmar a pedagogické školy Karlovy Vary

Inscenace otevírá téma v české společnosti stále ještě bolavé, nedořečené, umlčované: odsun německého obyvatelstva po druhé světové válce. Otázky víry a naděje v přijetí smíru. V Odjezdu z konce světa se ocitáme na rozbombardovaném chebském nádraží o Vánocích 1945 a v dalších časových rovinách. „To putování dodnes nevzalo konce… tak ať se velevážené publikum nediví, že se v té historii někdy nevyzná…“


bližší informace: Jakub Hulák, hulak@nipos-mk.cz, 605 948 056
vstupenky: http://www.cinoherniklub.cz/index.php/ck-uvadi/purpurov-ostrov.html