Další etapa NS AF je za námi

Ve Svitavách se 7. dubna 2021 sešla porota ve složení:

PhDr. Dana Kyndrová předsedkyně, PhDr. Věra Matějů, Mgr. Blanka Čuhelová. Mgr. Josef Ptáček, Mgr Vítězslav Krejčí

a hodnotila 664 fotografií od 157 autorů a 3 kolektivů.

Po jednání porota rozhodla ocenit těchto 22 autorů a jeden kolektiv:

Barbora Roštlapilová, Jonáš Charousek, Ondřej Pavlát, Ema Tesaříková, Jakub Bugri, Filip Hnik, Zuzana Kučerová, Pavlína Houzarová, Kristýna Knotová, Kateřina Frýzová, Erika Žitná, Kateřina Göttlichová, Pavel Klásek, Petr Ulrich, Petr Jílek, Zdeněk Bierhanzel, Věra Široká, Bedřich Sebera, Eva Stanovská, Ján Zahornacký, Petr Kubesa, Vojtěch Krša, Tomáš Lelek, Radek Opluštil, Dagmar Skořepová, Vladimír Ludvík, František Novotný

a Základní škola Malecí Nové město nad Metují.

Mimo fotografie těchto autorů budou na výstavě v Městském muzeu a galerii ve Svitavách i vybrané fotografie dalších 23 autorů. Zahájení výstavy a udělení ocenění se uskuteční 8. května 2021. V případě, že v tuto dobu ještě nebude povoleno setkávání většího počtu lidí, uskuteční se zahájení výstavy virtuálně a vyhlášení výsledků a další výstava se posune na 28. srpna ve středisku kulturních služeb Fabrika ve Svitavách.

Velmi si ceníme, že i za těchto nestandartních podmínek se soutěže zúčastnilo více než 170 soutěžících. Všem chceme poděkovat. Věříme, že se nám podaří letos setkání ve Svitavách uskutečnit, že se budeme moci setkat, zavzpomínat na uplynulých 51 let, prohlédnout výstavu i rozdat katalog letošní výstavy i publikaci mapující uplynulých 40 ročníků.

Na setkání se těší organizátoři.


Milan Sedláček
NIPOS-ARTAMA