Výtvarné semináře 2015

Závazná přihláška na výtvarné semináře 2015 ZV_prihlaska_2-15

OSOBNOSTI: KRESBA S DAVIDEM BÖHMEM A JIŘÍM FRANTOU
16.–17. května 2015, DDM Praha 2, Slezská 21
Pořádá: NIPOS-ARTAMA
Lektoři: David Böhm (cena za nejkrásnější knihu 2013), Jiří Franta (finalista ceny Jindřicha Chalupeckého, člen skupiny Rafani), zakladatelé komiksových novin Kix.
Obsahem nového vzdělávacího programu OSOBNOSTI je zprostředkování intenzivního setkání účastníků se současnými výtvarnými umělci.
Výtvarní pedagogové všech typů škol, školských a mimoškolních zařízení se stanou aktivními svědky odkrývání tvůrčího uměleckého procesu, zažiji vhled do principů a prostředků současného vizuálního umění a získají inspirativní impulzy pro vlastní pedagogickou činnost s dětmi a mládeží.

V této víkendové tvůrčí dílně budou mít výjimečnou příležitost si „zakreslit“ pod vedením dvojice umělců, kteří v procesu dialogu zkoumají nezvyklé možnosti kresby (s přesahy do ilustrace, komiksu, 3D objektů nebo performance) a kteří umějí překvapovat svými bezprostředními výstupy. Obsahem dílny bude i hra s asociacemi, náhodou, rukopisem, procesem vzniku kresby či způsobem instalace.
Víkendový výtvarný seminář v celkovém rozsahu 13 hodin je rozvržen do dvou dnů:
16. května 2015, 10.00–18.00
17. května 2015, 09.00–14.00

Předpokládaná cena: 900 Kč bez ubytování, 900 Kč + 100 Kč (přespání na matraci přímo v budově DDM)
Můžete si sami zarezervovat na tel.: 602 878 333 ubytování ve 2–6lůžkových pokojích v blízkém Křesťanském domově mládeže u sv. Ludmily, Francouzská 1/585, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, cena pro 1 osobu činí 380 Kč.
Seminář je akreditovaný MŠMT v rámci DVPP, účastníci obdrží osvědčení.
Závazné přihlášky posílejte do konce dubna 2015.
Kontakt: Jana Randáková, randakova@nipos-mk.cz, 778 702 496.

 

LETNÍ ŠKOLA NA PRAŽSKÉ KATEDŘE VÝTVARNÉ VÝCHOVY
(OBNOVENÉ DISKURZIVNÍ DÍLNY)
13.–17. července 2015, PedF UK, katedra výtvarné výchovy, M. D. Rettigové 4, Praha 1
Pořádá: NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV) s katedrou výtvarné výchovy PedF UK.

Lektoři: Jan Pfeiffer, Michal Sedlák, Jana Šindelová, Ivan Špirk, MaRtin Velíšek, Markéta Pastorová
Inspirativní prostředí pražské katedry výtvarné výchovy bude na pět červencových dní dějištěm letní školy, ve které účastníci z řad pedagogů všech typů škol, školských‚ a zájmových zařízení pod odborným vedením výtvarných pedagogů, aktivních umělců zažijí vhled do principů a prostředků současného vizuálního umění a získají tak inspirativní impulzy pro vlastní pedagogickou činnost s dětmi a mládeží.

Program letní školy:
13. července, 12.00–18.00
V úvodní dílně budou účastníci teoreticky i prakticky zasvěceni do aktuálních témat.
14.–16. července, 9.00–18.00
Účastníci se rozdělí na tři skupiny. Každá skupina postupně během tří dnů projde společnými tématy v ateliéru kresby a malby, ateliéru grafiky a dalších 2D technik a ateliéru prostorové tvorby a multimédií.
17. července, 10.00–16.00
Závěrečný evaluační seminář bude probíhat v inspirativním prostředí pražské galerie (NG, MeetFactory nebo DOX). Obsah bude koncepčně shrnovat témata tvůrčích dílen a úvodního semináře.

Předpokládaná cena: 3000 Kč (bez ubytování)
Seminář je akreditovaný MŠMT v rámci DVPP, účastníci obdrží osvědčení.
Minimální počet účastníků pro uskutečnění letní školy je 18 osob.
Závazné přihlášky posílejte do konce května 2015.
Kontakt: Jana Randáková, randakova@nipos-mk.cz, 778 702 496.

 

OSOBNOSTI: GRAFIKA S IVANEM ŠPIRKEM
17.–18. října 2015, PedF UK, katedra výtvarné výchovy, M. D. Rettigové 4, Praha 1

Pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV) a s katedrou výtvarné výchovy PedF UK.
Lektor: Ivan Špirk, umělecká tvorba v oblasti grafiky a kresby, vedoucí katedry VV PedF UK
V ateliéru grafiky a dalších 2D technik na pražské katedře výtvarné výchovy PedF UK budou mít účastníci možnost na základě inspiračních témat, pod odborným vedením grafika doc. Ivana Špirka a intenzivní výtvarné činnosti znovuobjevit nebo rozvinout vlastní tvůrčí potenciál a získat nové impulzy pro vlastní pedagogickou práci. Tvůrčí dílna nabídne metodiku vybraných progresivních výtvarných postupů a grafických technik, které lze aplikovat v prostředí školní a mimoškolní výuky (např. papíroryt, papírořez, linoryt, suchá jehla nebo frotáž, tisk z ruky a tisk na školním tiskařském lisu). Na závěr tvůrčí dílny budou výtvarné výstupy společně bilancovány.

Víkendový výtvarný seminář v celkovém rozsahu 13 hodin je rozvržen do dvou dnů:
17. října 2015, 10.00–18.00
18. října 2015, 09.00–14.00

Předpokládaná cena: 900 Kč (bez ubytování)
Seminář je akreditovaný MŠMT v rámci DVPP, účastníci obdrží osvědčení.
Závazné přihlášky: do 18. září 2015

Přihlášky posílejte na: Jana Randáková, randakova@nipos-mk.cz, 778 702 496.

V roce 2016 plánujeme:
• 2. přípravný seminář k 15. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže, březen 2016, Praha
• 15. celostátní přehlídku výtvarných prací dětí a mládeže, říjen 2016, Zlín