Cyklus výtvarných seminářů 2014

IMPULZY – TVORBA – PREZENTACE
17.–18. května 2014
Galerie DOX, Praha 7
Repríza 14. celostátní přehlídky formou semináře, součást Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby pro účastníky 14. CP a další zájemce o současný vývoj výtvarné výchovy

Pořádá NIPOS- ARTAMA, ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání a galerií DOX, Praha 7.

Repríza 14. celostátní přehlídky se uskuteční formou víkendového semináře v exkluzivních prostorách Centra současného umění DOX.
Koncepce 14. celostátní přehlídky společně s dosud netradičně pojatou instalací výstavy (prostory gotického hradu v Litoměřicích, květen 2013) přinesly cenné podněty jak pro autorskou dokumentaci tvůrčích projektů, tak pro způsoby jejich prezentace.
Vzhledem k tomu, že přehlídka je zejména přehlídkou práce učitelů, soustředí se obsah semináře na vlastní prezentaci projektů a na prezentaci vzdělávacího potenciálu Centra současného umění.
Akce je tak současně jednou z dalších cest vzájemného „přibližování se a podpory“ obou institucí – školy a galerie, galerie a školy. Součástí programu bude i komentovaná prohlídka výstavy Médium a poselství: Plakát v souboji s ideologií, která odkazuje k výroku Marshalla McLuhana: The medium is the message.

Sobotní program je plánován od 10.00 do 18.00, nedělní pak od 10.00 do 14.00 hodin v prostorách DOX, Praha 7, Poupětova 1.
Na základě předběžné přihlášky vám bude zaslán podrobný program včetně organizačních informací.
Předpokládaná cena podle počtu zájemc: 850 Kč. O ubytování jednáme.
Závazné přihlášky do 9. května 2014

 

KUNSTHISTORICKÝ SEMINÁŘ
14. června 2014, Praha
Lektor: Jakub Synecký
Společná procházka Olšanskými hřbitovy v Praze. Funerální plastika a zastavení
u významných osobností.
Jednodenní seminář z dějin výtvarného umění spojený s vycházkou v rozsahu 8 hodin.
Předpokládaná cena 100 Kč se platí na místě proti dokladu.
Závazné přihlášky do 2. června 2014

 

TÝDENNÍ LETNÍ KERAMICKÝ SEMINÁŘ
12. ročník
28. června – 4. července 2014, Besednice u Českých Budějovic
Lektor: Marek Dias
Práce na točířském kruhu pro začátečníky i pokročilé a keramická plastika. K dispozici je veškeré keramické vybavení. Také kuchyňka, sprcha, teplá voda. Ubytování má tábornický charakter ve vlastním stanu na zahradě, starší účastníci mohou po dohodě přespat na statku ve vlastním spacím pytli. V nejbližším okolí si můžete individuálně zajistit ubytování v penzionech, to však není v ceně semináře.
Předpokládaná cena podle počtu zájemců 3500 Kč.
Závazné přihlášky do 18. 6. 2014

 

KRESBA – praktický a didaktický seminář
11.–12. října 2014, DDM Praha 2
Lektor: Nikola Čulík
Přijďte si zakreslit do praktického semináře. Seminář má omezený počet míst. Mimopražští zájemci mohou přespat v budově semináře na molitanové matraci nebo zajistíme rezervaci v blízkém hostelu.
Předpokládaná cena podle počtu zájemců 850 Kč bez noclehu.
Závazné přihlášky do 1. října 2014

 

UČIT SE FILM II
8.–9. listopadu 2014, DDM Praha 2
Lektoři: Vladimír Beran a Jaroslav Vančát
Představení zcela nové metodiky filmové tvorby, která preferuje hravost nad řemeslem a využívá nejjednodušších prostředků. Je vhodná pro malé děti i středoškoláky. Ubytování je možné v místě semináře na molitanové matraci nebo zajistíme rezervaci v blízkém hostelu.
Předpokládaná cena 900 Kč bez ubytování.
Závazné přihlášky do 30. října 2014

Všechny semináře mají akreditaci MŠMT, mohou být účastníkům hrazeny zaměstnavatelem z prostředků pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Přihlášení zájemci dostanou pozvánky a informace před každým seminářem. Po absolvování obdrží účastníci osvědčení.
Fotodokumentaci minulých ročníků seminářů najdete na adrese www.artama.cz/ dětské výtvarné aktivity/ohlédnutí.
Přihlášky posílejte na adresu Zdena Synecká, NIPOS-ARTAMA, Fügnerovo nám. 5, P. O. BOX 12, 120 21 Praha 2 nebo rychleji přes e-mail synecka@nipos-mk.cz. Pozor na změnu adresy, přestěhovali jsme se.

Cyklus výtvarných seminářů – PŘIHLÁŠKA