Cyklus výtvarných seminářů 2012

Při­hláška ke sta­žení ve for­mátu rtf – ZV_VV_2012

 

2. PŘÍPRAVNÝ SEMINÁŘ KE 14. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDCE DĚTSKÝCH VÝTVARNÝCH PRACÍ
Vizuální aktivizace v pedagogickém procesu
20.–22. dubna 2012, Olomouc

14. celostátní přehlídku připravujeme z pověření Ministerstva kultury na jaře 2013
v prostorách gotického hradu v Litoměřicích ve zcela nové podobě. Vycházíme z potřeby doby ovlivněné zásadním působením vizuálně obrazných prostředků. Přípravné semináře, které seznamují výtvarné pedagogy s tématem a formou přehlídky, se zaměří na metodickou reflexi nových obsahů a způsobů uplatnění prostředků vizuální aktivizace ve výuce výtvarného oboru.
V programu připravujeme přednášky předních odborníků, dílny, diskusi a kunsthistorickou exkurzi. Přihlášení dostanou včas pozvánku s programem.
Předpokládaná cena 1.300 Kč včetně ubytování.
Závazné přihlášky do 10. dubna 2012.

GRAFIKA, didaktický a praktický seminář
26.–27. května 2012, Praha 2

Lektor: Ivan Špirk
Další grafický seminář s praktickými ukázkami progresivních a zároveň technicky nenáročných grafických technik vhodných pro práci s dětmi a mládeží. Seminář má omezený počet míst, neposílejte přihlášky na poslední chvíli. Mimopražští zájemci mohou v budově semináře přespat na povlečené molitanové matraci ve vlastním spacím pytli za 100 Kč/ noc – uveďte v přihlášce. Zajistíme také rezervaci v blízkém hostelu U sv. Ludmily na nám. Míru za 380 Kč/ noc – uveďte zájem.
Předpokládaná cena semináře podle počtu zájemců 850 Kč (bez noclehu).
Závazné přihlášky do 10. května 2012.

KUNSTHISTORICKÝ SEMINÁŘ
2. června 2012, Praha

Lektor: Jakub Synecký
Jednodenní seminář z dějin výtvarného umění spojený s vycházkou po Praze, v rozsahu 8 hodin. Předpokládaná cena 100 Kč, platí se na místě proti dokladu.
Případné vstupné si platí účastníci sami. Závazné přihlášky do 25. května 2012.

TÝDENNÍ KERAMICKÝ SEMINÁŘ PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ
10. ročník
1.–7. července 2012, Besednice u Českých Budějovic

Lektor: Marek Dias
Práce bude tradičně rozdělena do tří skupin: točení na hrnčířském kruhu pro začátečníky, točení pro pokročilé, volná plastika. K dispozici je veškeré keramické vybavení, také kuchyňka, sprcha, teplá voda. Ubytování má tábornický charakter – ve vlastním stanu na zahradě nebo ve statku ve vlastním spacím pytli.V nejbližším okolí si můžete individuálně zařídit ubytování v penzionech, které však není v ceně semináře.
Předpokládaná cena semináře podle počtu zájemců 2.900 Kč.
Závazné přihlášky do 20. června 2012.

3. PŘÍPRAVNÝ SEMINÁŘ KE 14. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDCE VÝTVARNÝCH PRACÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE
9.–11. listopadu 2012, Litoměřice

Závěrečný přípravný seminář připravujeme v Litoměřicích, aby si mohli účastníci prohlédnout výstavní prostory gotického hradu, kde bude umístěna 14. celostátní přehlídka
na jaře 2013. Připravujeme seznámení s tématem 14. celostátní přehlídky, odborné přednášky, vystoupení předních výtvarných umělců, workshopy, kunsthistorickou vycházku.
Předpokládaná cena semináře 900 Kč + cena za ubytování, o kterém ještě jednáme a budeme všechny zájemce informovat v dalším čísle Kormidla.
Závazné přihlášky do 30. října 2012.

Všechny výtvarné semináře mají akreditaci MŠMT, mohou být účastníkům hrazeny zaměstnavatelem. Přihlášení zájemci dostanou informace a pozvánky včas před každým seminářem. Po absolvování obdrží každý účastník osvědčení. Fotodokumentaci z minulých ročníků seminářů naleznete na adrese www.artama.cz/ dětské výtvarné aktivity, semináře – ohlédnutí. Přihlášky posílejte na adresu: NIPOS-ARTAMA, Zdena Synecká, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2 nebo rychleji přes e-mail: synecka@nipos-mk.cz.