Cyklus výtvarných seminářů 2009

Všechny výtvarné semináře mají akreditaci MŠMT č. 28025/2006-25-581, mohou být tedy hrazeny vedením vaší školy z peněz na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Přihlášení zájemci dostanou informace a časový rozpis včas před každým seminářem. Přihlášky posílejte na adresu: Zdena Synecká, NIPOS-ARTAMA, Centrum dětských aktivit, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 966, e-mail: synecka@nipos-mk.cz.


 

 

 

PODZIMNÍ PŘÍPRAVNÝ SEMINÁŘ

KE 13. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDCE VÝTVARNÝCH PRACÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE

6. – 8. listopadu 2009 v Písku

 

Poslední přípravný seminář před jarní celostátní přehlídkou v rekonstruovaném prostoru sladovny bývalého píseckého pivovaru. Plánujeme dílny a diskusi u kulatého stolu s odborníky na vyhlášené téma 13. celostátní přehlídky – Komunikace mezi výtvarnou výchovou a výtvarným uměním.

Předpokládaná cena 1250 Kč

Závazné přihlášky do 26. října 2009.

 

 

KERAMIKA RAKU

13. – 15. listopadu 2009 v Praze

 

Lektor Marek Dias

Místo konání: DDM Ulita Praha 3

Účastníci semináře se seznámí se starou japonskou technikou výroby čajové misky – chawanu i s novodobým americkým pojetím této technologie. Sami si vyrobí čajovou misku postupem, který dodnes používají japonští hrnčíři. Zažijí magickou atmosféru při nanášení glazur a při následném výpalu v plynové peci mohou sledovat změny probíhající při výpalu. Vyndávání vypálených čajových misek z rudé rozpálené pece patří k nezapomenutelným zážitkům.

Předpokládaná cena 850 Kč.

Závazné přihlášky do 2. listopadu 2009.