Čtvrtý ročník soutěže Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany

Čtvrtý ročník soutěže Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany je tu. Cena je určena pro mladé lidi, kteří se podílejí na projektech zaměřených na podporu porozumění mezi národy zemí Evropské unie. Termín pro podání přihlášek je do 23. ledna 2011.

Příklad pro mladé Evropany
Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany vyhlašuje Evropský parlament společně s mezinárodní Nadací Ceny Karla Velikého v Cáchách a je určena pro mladé lidi ve věkovém rozmezí 16 až 30 let. Vítězný projekt by měl sloužit jako příklad pro mladé lidi žijící v Evropě a měl by obsahovat praktické příklady vzájemného soužití Evropanů jako jedné komunity. Mezi vybranými projekty jsou výměnné programy mládeže, umělecké nebo internetové projekty s evropským rozměrem.
Oceněny mohou být projekty, které byly letos zahájeny a buď již byly ukončeny  nebo stále ještě probíhají. Autorům projektů financovaných z větší části z peněz EU doporučujeme pečlivě prostudovat článek čtyři soutěžních pravidel.

Jak se přihlásit
Zájemci, kteří jsou autory či se spolupodílejí na projektu, ať jednotlivci nebo skupiny, musí do 23. ledna registrovat sebe i projekt a krátce ho shrnout v aj, fr či nj. Přihlášky jsou k dispozici na stránkách soutěže: http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/cs/form_2011.html.

Celková hodnota udělených cen: 10 000 euro
Tři vítězné projekty získají dotaci ve výši 5 000€, 3 000€ a 2 000€.  Vítězové budou také pozváni na návštěvu do Evropského parlamentu.

Vítězové 2010
V roce 2010 byla první cena udělena německému projektu „Evropská síť CNC -Vlak pro EVROPU“.  Tento projekt spojil studenty ze 24 odborných škol, kteří společně postavili lokomotivu a vagóny.  Druhou cenu získal irský knižní projekt „Jsi tu“ a třetí „BEST Engineering Competition BEC“ (Inženýrská soutěž BEC organizovaná Radou evropských studentů technologie BEST) z Bulharska.  
26. října přivítali členové Výboru pro kulturu a vzdělávání vítěze třetího ročníku Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany. Europoslanci poblahopřáli vítězům k projektům, které byly podle nich inspirativní a zábavné a ukázali, jak se mladí lidé podílejí na vzájemném porozumění v Evropě

Výběr výherců
Termín pro podání přihlášek: 23. ledna  2011
Tři nejlepší projekty budou vybrány ve dvou kolech.

První kolo: do 5. března 2011 vybere národní porota složená z nejméně dvou europoslanců a jednoho zástupce mládežnické organizace výherce národního kola v každém ze 27 členských států EU;

Druhé kolo: do 14. dubna 2011 vybere evropská porota složená ze tří europoslanců, předsedy Evropského parlamentu a čtyř zástupců mezinárodní Nadace Ceny Karla Velikého z 27 projektů předložených národními porotami výherce.

Ceny
Předseda Evropského parlamentu a prezident mezinárodní Nadace Ceny Karla Velikého v Cáchách představí tři vítězné projekty. Vítězové soutěže budou také pozváni k návštěvě Evropského parlamentu v Bruselu nebo ve Štrasburku.
Představitelé všech 27 národních projektů budou pozváni do Cách, aby se zde dne 31. května 2011 zúčastnili slavnostního předávání cen.

Více informací
Více informací získáte na níže uvedených stránkách Ceny Karla Velikého nebo případně zkontaktujte Informační kancelář Evropského parlamentu v České republice – telefon +420 255 708 208 nebo mail: eppraha@europarl.europa.eu
Webová stránka Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany :
Nadace Ceny Karla Velikého v Cáchách:
Tisková zpráva ze slavnostního předávání cen v minulém roce: