Chrudim bude patřit loutkám už po pětašedesáté

Více než stovku loutkových představení pro dětské i dospělé diváky, semináře, dílny pro veřejnost, přednášky a koncerty nabízí letošní festival Loutkářská Chrudim. Jeho 65. ročník začíná ve čtvrtek 30. června a končí ve středu 6. července. Kromě čtrnácti inscenací hlavního programu mohou návštěvníci zhlédnout další tři desítky inscenací v inspirativním projektu Loutky nejen v ulicích aneb Inspirace loutkou, v jehož rámci budou k vidění inscenace určené pro klasické jeviště i pro plenér, pro velký sál nebo pouze jednoho diváka.

Chrudimskému svátku loutkového divadla předcházelo deset postupových přehlídek, kterých se zúčastnilo sedmdesát sedm amatérských loutkářských souborů z celé České republiky. Z těchto přehlídek vybraly odborné poroty a programová rada festivalu čtrnáct nejzajímavějších inscenací letošní sezony do hlavního programu. Doplňkový a inspirativní program festivalu tvoří inscenace českých nezávislých a statutárních profesionálních divadel. Hned první večer mohou diváci zhlédnout tříhodinový projekt, který přesahuje hranice profesionálního i amatérského divadelního činění: Putování s Janem Amosem aneb Divadelní přehlídka inspirovaná životem, dílem a dobou Jana Amose Komenského. Dále mohou vidět například výtvarně poetickou inscenaci Naivního divadla Liberec – Čechy leží u moře, Radovanovy radovánky, kterou podle knihy Zdeňka Svěráka režíroval Jiří Jelínek v Malém divadle České Budějovice, vypravěče příběhů Martina Haka nebo Malého pána v podání „divadla b“, tedy bývalých a současných členů divadla Buchty a loutky. A kdo ještě nevyzkoušel divadelní bojovku, může si užít o festivalovém víkendu zážitkový program Studia DAMÚZA a Festivalu Vyšehrátky, a to s příběhem o životě Karla IV.
 
„Festivalová představení a večerní diskuse veřejnosti s odbornou porotou nad viděnými představeníminejsou jedinou součástí festivalu. Podstatnou část tvoří vzdělávací semináře, které vedou profesionální umělci a špičkoví odborníci. Seminářůse letos koná patnáct, z toho jeden jako celoroční vzdělávací kurz. Jejich smyslem je rozšiřování praktických dovedností i teoretických vědomostí aktivních loutkářů,“ upřesňuje odborný pracovník pro loutkářství Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS) a programový ředitel festivalu Michal Drtina. „Mne i celý přípravný tým těší obrovský zájem o naše semináře, které jsou opět beznadějně obsazeny.“
 
Ze zahraničních hostů Loutkářská Chrudim letos přivítá umělce z Argentiny, který uvede představení s tělovými loutkami Criature Particulare. „S touto nonverbální inscenací vystupuje Roberto White po celém světě. Jeho loutky vznikají propojením částí těla s jednoduchými předměty jako například nafukovacími balónky, pingpongovými míčky nebo plastovými pytlíky,“ říká programový ředitel festivalu Michal Drtina a dodává: „Techniku ‚Body Puppets‘, Roberto neustále zdokonaluje a těm, kteří se přihlásili do jeho workshopu, bude svoje vědomosti a zkušenosti předávat celých šest dní.“
 
Pestrou nabídku Loutkářské Chrudimi rozšiřuje i bohatý doprovodný program, který kromě odborných přednášek o loutkovém divadle tvoří otevřené loutkářské a výtvarné dílny pro veřejnost, koncerty a výstavy. Aktuální program najdete na internetových stránkách festivalu www.loutkarska-chrudim.cz
 
Celostátní přehlídku amatérského loutkářství pořádají z pověření Ministerstva kultury České republiky NIPOS-ARTAMA a město Chrudim ve spolupráci se Společností amatérské divadlo a svět a Spolkem pro vydávání časopisu Loutkář. Záštitu nad festivalem převzal Ministr kultury České republiky Mgr. Daniel Herman a osobní záštitu udělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Finančně se vedle ministerstva kultury podílí město Chrudim, Pardubický kraj, sponzoři i sami účastníci. Místním pořadatelem je Chrudimská beseda, kulturní zařízení města.
 
Kontakty pro média:
Michal Drtina, Obor loutkového divadla ARTAMA, tel: 606 644 294, email: drtina@nipos-mk.cz
Marcela Hančilová, NIPOS, public relations, tel: 221 507 943, email: hancilova@nipos-mk.cz