Choralia 2024 – propozice

CHORALIA  Mikulov 2024

65. ročník hodnocené přehlídky sborového zpěvu dospělých

11.–13. 10. 2024, Mikulov

Propozice přehlídky

Pořádá Kampanila Mikulov, z. s., v odborné spolupráci s NIPOS-Artama

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Choralia je hodnocenou celostátní přehlídkou neprofesionálních pěveckých sborů dospělých, která se v roce 2024 koná v Mikulově a která umožňuje prezentaci i vzájemnou interpretační konfrontaci českých pěveckých sborů dospělých, jež mají zájem zlepšovat svoji úroveň. Kromě přehlídky Choralia Mikulov se v roce 2024 zcela mimořádně koná nesoutěžní přehlídka pěveckých sborů dětí, mládeže a dospělých Choralia magna 2024 v Hradci Králové.  

 

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Přihlásit se mohou všechny neprofesionální sbory dospělých, sbormistr může být profesionál. Každé těleso může mít mezi svými členy 15 % zpěváků mladších 18 let. Jednotlivé sbory se mohou přihlásit do následujících kategorií:

 • Soutěžní kategorie A – sbory komorní (12–24 členů)
 • Soutěžní kategorie B – sbory smíšené (od 25 členů)
 • Soutěžní kategorie C – sbory stejnohlasé (od 25 členů)

(pozn.: případní instrumentalisté se do počtu zpěváků nepočítají)

 • Nesoutěžní (festivalová) kategorie D (sbory bez omezení počtu členů)

 

Soutěžní kategorie (A, B, C):

Program musí obsahovat:

 • skladbu s českým textem
 • úpravu lidové písně (od jednoduchých úprav, až po vysoce umělecké stylizace folklorního materiálu)
 • skladby dle vlastního výběru

Alespoň jedna z vybraných skladeb musí být a cappella. Pořadí skladeb může být libovolné. Podmínky uvedení skladby a cappella, uvedení úpravy lidové písně i skladby s českým textem lze splnit více skladbami, ale všechny tyto podmínky se mohou sdružit také do skladby jedné. Maximální doba vystoupení včetně příchodu a odchodu je 18 minut.

 

Nesoutěžní (festivalová) kategorie D:

Celkový čas včetně příchodu a odchodu sboru by neměl překročit 15 minut. Libovolný program a cappella či s doprovodem.

 

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Zájemci o účast vyplní elektronickou přihlášku zveřejněnou na webových stránkách NIPOS:

 • do 31. 3. 2024 (Choralia Mikulov 2024)

Sborům bude potvrzena účast na přehlídce do čtrnácti dnů od uzávěrky přihlášek. V případě překročení kapacity přehlídky si pořadatel vyhrazuje právo výběru sborů, výběr sborů provede programová rada, kterou jmenuje NIPOS. Přehlídka proběhne v sobotu (12. 10. 2024), vyhlášení výsledků v neděli (13. 10. 2024). Povinností sborů, které se zúčastní soutěže, bude účast na Ateliéru společných skladeb a adekvátní domácí příprava. V ateliéru proběhne již jen společné sezpívání sborů, nikoliv samotný nácvik. Notové materiály budou sborům zaslány společně s potvrzením účasti.

 

IV. HODNOCENÍ

Hodnocení všech kategorií v rámci celostátní přehlídky zajistí odborná porota určená pořadateli přehlídky. Součástí přehlídky je beseda s odbornou porotou spojená s rozborem jednotlivých soutěžních i festivalových vystoupení.

 

Soutěžní kategorie (A, B, C)

Porota hodnotí bodově celkovou interpretační úroveň sboru dle kritérií:

 1. Technické provedení – hlasová kultura a pěvecká technika, intonace, rytmus.
 2. Interpretační kritéria – využití hudebně výrazových prostředků (dynamiky, tempa, agogiky, barvy), výstavba a frázování, stylovost interpretace.
 3. Dramaturgie soutěžního vystoupení, stupeň obtížnosti.
 4. Celkový umělecký dojem – výrazové působení na posluchače, kontakt sboru se sbormistrem, zpěv zpaměti.

 

Podle bodového průměru poroty bude vyhlášeno:

0.00 – 14.99                       čestné uznání

15.00 – 19.99                    bronzové pásmo

20.00 – 24.99                    stříbrné pásmo

25.00 – 30.00                    zlaté pásmo

 

Vítězem kategorie se stává sbor, který v kategorii získal nejvyšší bodové ohodnocení za předpokladu, že v kategorii soutěží alespoň dvě tělesa. Absolutním vítězem přehlídky se může na základě rozhodnutí poroty stát těleso, které se umístilo ve zlatém pásmu a které mělo napříč všemi kategoriemi nejvyšší bodový zisk. Podle uvážení může porota udělit i zvláštní ceny (např. za dramaturgii soutěžního vystoupení, za dirigentský výkon, za hlasovou kulturu). Nejlepším sborům soutěžních kategorií může pořadatel zajistit vystoupení v rámci přehlídkových koncertů v příštích letech.

 

Nesoutěžní kategorie D

Tělesům v nesoutěžní kategorii poskytne slovní hodnocení a doporučení odborná porota bez získání bodů či pásem. Porota může sborům udělit zvláštní ceny (za dramaturgii vystoupení, za dirigentský výkon, za hlasovou kulturu apod.).  

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen, nebo může být přehlídka odvolána. 

 

Zpracoval Jan Pirner
NIPOS-ARTAMA, leden 2024