NIPOS > Český videosalon 2017

Český videosalon 2017

Ve dnech 16. – 17. června 2017 proběhne v prostorách Malé scény a Kulturního domu v Ústí nad Orlicí 63. ročník Celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby – ČESKÝ VIDEOSALON.
64. ročník Celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby se bude konat na Malé scéně. Závěr programu a vyhlášení výsledků proběhne v sále Kulturního domu. Celostátní soutěž Český Videosalon je dvoudenní, s osmi soutěžními bloky. Vrcholné soutěži předchází šest krajských soutěži, které pokrývají celoplošně celou Českou republiku.
Dne 16. 6. 2017 se na Malé scéně uskuteční projekce pro mateřské školy pod názvem Pohádková filmová zahrádka 3. Po nich začnou soutěžní projekce Českého Videosalonu, ke kterým patří i diskuze k filmům. Večerního slavnostního zahájení celostátní soutěže se zúčastní představitelé Ministerstva kultury, Pardubického kraje, NIPOS Praha, Města Ústí nad Orlicí, Českého a Slovenského neprofesionálního filmu a Světového výboru UNICA. V rámci večera bude předána Cena Ministerstva kultury v oboru audiovizuální a výtvarné aktivity za rok 2016 panu Petrovi Chmelovi z Přerova. Diváci dále uvidí v rámci večera projekce dokumentů o loňském ročníku soutěže a upoutávku na letošní ročník Světové soutěže UNICA, která se bude konat v německém Dortmundu.
V sobotu 17. 6. 2017 pokračuje Český Videosalon dalšími soutěžními projekcemi. Divákům budou promítnuta kolekce nejlepších slovenských neprofesionálních filmů, kterou uvede metodička z NOC Bratislava PhDr. Zuzana Školudová. Celostátní soutěž Český videosalon 2017 bude na Malé scéně ukončena oblíbenou soutěží Minuta film. Sobotní odpoledne vyplní veřejné hlasování poroty udělení medailí-cen systémem UNICA s názvem ZELENÁ, ČERVENÁ-STOP. Závěr celostní soutěže se uskuteční v Kulturním domě vyhlášením výsledků a společenským večerem.
V neděli ráno o půl deváté se bude konat ve zdejším kostele Nanebevzetí Panny Marie zádušní mše svatá za zesnulé neprofesionální filmaře.
Z pověření Ministerstva kultury České republiky, a pod záštitou ministra kultury soutěž pořádají NIPOS-ARTAMA Praha, Město Ústí nad Orlicí, KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Pardubickým krajem a občanskými sdruženími zastoupenými v Českém výboru UNICA – Celostátním svaze neprofesionálního filmu.
 
 
Veškeré informace podá:
NIPOS-ARTAMA, Mgr. Miroslav Tuščák, Fügnerovo nám. 5, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2
Tel.: 221 507 958, 606 460 959, e-mail: tuscak@nipos-mk.cz
KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí, Karel Pokorný, Lochmanova 1400, 562 01 Ústí n. Orl.
Tel.: 606 684 449, e-mail: info@klubcentrum.cz  www.klubcentrum.cz
Internetové stránky: www.nipos-mk.cz  www.filmdat.cz 
 
 
Kontakty pro média:
Mgr. Miroslav Tuščák, tel.: 221 507 958, 606 460 959, e-mail: tuscak@nipos-mk.cz
Josef Dušek, NIPOS, public relations, tel.: 778 702 494, email: dusek@nipos-mk.cz