NIPOS > Český Videosalon 2016

Český Videosalon 2016

Ve dnech 17.–18. června 2016 proběhne v prostorách Malé scény a Kulturního domu v Ústí nad Orlicí 63. ročník Celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby Český Videosalon.

Celostátní soutěž Český Videosalon je dvoudenní, s deseti soutěžními bloky. Vrcholné soutěži předchází sedm krajských soutěží, které pokrývají celou Českou republiku.

V pátek 17. 6. 2016 otevřou program na Malé scéně projekce pro mateřské školy pod názvem Pohádková filmová zahrádka. „Páteční program bude patřit především soutěžním projekcím Českého Videosalonu. K nim se přidají diskuse k filmům,“ zdůraznil Miroslav Tuščák z pořádající organizace NIPOS. Večerního slavnostního zahájení celostátní soutěže se zúčastní představitelé Ministerstva kultury, Pardubického kraje, NIPOS, Města Ústí nad Orlicí, Světového výboru UNICA a zástupci českého a slovenského neprofesionálního filmu. Diváci zhlédnou projekce dokumentů o loňském ročníku soutěže a upoutávku na letošní ročník Světové soutěže UNICA, která se bude konat v rumunské Suceava.

V sobotu 18. 6. 2016 bude Český Videosalon pokračovat dalšími soutěžními projekcemi. V rámci Česko-slovenské soutěže uvidí diváci nejlepší české a slovenské neprofesionální filmy. Uvedou je metodici obou zemí, za Slovenskou republiku Zuzana Školudová z NOC z Bratislavy a za Českou republiku Miroslav Tuščák z NIPOS. Kolekce filmů obou zemí posoudí mezinárodní porota vedená prezidentem UNICA panem Davem Waterssonem. Český Videosalon 2016 bude zakončen oblíbenou soutěží Minuta film. V sobotu odpoledne rozhodne porota hlasováním o udělení medailí podle systému světové soutěže UNICA. Vyhlášení výsledků a společenský večer v Kulturním domě uzavře letošní Videosalon.

V neděli ráno o půl deváté se bude konat ve zdejším kostele Nanebevzetí Panny Marie zádušní mše svatá za zesnulé neprofesionální filmaře.

Z pověření Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana soutěž pořádají NIPOS, útvar ARTAMA, Město Ústí nad Orlicí, KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Pardubickým krajem a občanskými sdruženími zastoupenými v Celostátním svazu neprofesionálního filmu UNICA.

Kontakty :

Mgr. Miroslav Tuščák, NIPOS, útvar Artama, Fügnerovo nám. 5, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2

Tel.: 221 507 958, 606 460 959, e-mail: tuscak@nipos-mk.cz

Karel Pokorný, KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí, Lochmanova 1400, 562 01 Ústí n. Orl.

Tel.: 465 521 047, 606 684 449, e-mail: info@klubcentrum.cz  www.klubcentrum.cz

 

www.nipos-mk.cz   www.amatfilm.cz www.cvu.cz www.filmdat.cz