NIPOS > ČESKÝ VIDEOSALON 2015

ČESKÝ VIDEOSALON 2015

Ve dnech 19. – 20. června 2015 proběhne v prostorách Malé scény a Kulturního domu v Ústí nad Orlicí 62. ročník Celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby – ČESKÝ VIDEOSALON.

 V pátek 19. 6. 2015 otevřou program na Malé scéně projekce pro mateřské školy pod názvem Pohádková filmová zahrádka.  Následovat budou soutěžní projekce Českého Videosalonu, ke kterým patří i diskuse k filmům. Zástupci Ministerstva kultury předají v průběhu večerního slavnostního zahájení ministerskou cenu za rok 2014 za celoživotní práci v amatérském filmu panu Ladislavu Františovi. Diváci zhlédnou projekce dokumentů o loňském ročníku soutěže a upoutávku na letošní ročník Světové soutěže UNICA, která se bude konat v ruském Petrohradu.

V sobotu 20. 6. 2015 bude Český Videosalon pokračovat dalšími soutěžními projekcemi. Divákům bude nesoutěžně promítnuta kolekce nejlepších slovenských neprofesionálních filmů, které uvede metodička NOC PhDr. Zuzana Školudová z Bratislavy. Celostátní soutěž Český Videosalon 2015 bude na Malé scéně ukončena oblíbenou soutěží Minuta film. V sobotu odpoledne rozhodne porota hlasováním o udělení medailí podle systému světové soutěže UNICA. Na závěr soutěže proběhne v Kulturním domě vyhlášení výsledků a společenský večer.

V neděli ráno o půl deváté se bude konat v kostele Nanebevzetí Panny Marie zádušní mše svatá za zesnulé neprofesionální filmaře.

Do roku 2014 se v rámci Českého Videosalonu konala i soutěž školních filmů Zlaté Slunce, která se
od letošního roku osamostatnila a bude se poprvé konat v Blansku. Celostátní soutěž Český Videosalon zůstane jako v minulosti dvoudenní, s deseti soutěžními bloky. Vrcholné soutěži předchází sedm krajských soutěží, které pokrývají celou Českou republiku.

Z pověření Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana soutěž pořádají
NIPOS-ARTAMA Praha, Město Ústí nad Orlicí, KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Pardubickým krajem a občanskými sdruženími zastoupenými v Českém výboru UNICA – Celostátním svazem neprofesionálního filmu.

Kontakt pro média:

NIPOS-ARTAMA, Mgr. Miroslav Tuščák, Fügnerovo nám. 5, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2

Tel.: 221 507 958, 606 460 959, e-mail: tuscak@nipos-mk.cz

KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí, Karel Pokorný, Lochmanova 1400, 562 01 Ústí n. Orl.

Tel.: 465 521 047, 606 684 449, e-mail: info@klubcentrum.cz  www.klubcentrum.cz

www.nipos-mk.cz   www.amatfilm.cz www.cvu.cz www.filmdat.cz