ZLATÉ SLUNCE 2011

Školní filmy
Soutěžní projekce školních filmů kategorie A – ZŠ, B – SŠ

P r o g r a m

Čtvrtek  16. 6. 2011

Malá scéna

9.00 – 10.00

Prezence

10.00                

Zahájení soutěže školních filmů 2011

10.10 – 11.15    

I. soutěžní blok

 • 1. Utajený pavilon, Animánie, kol. autorů, A/A, 6´
 • 2. Čas odejít, Kateřina Buriánková, Marie Hiebnerová, A/H, 14´
 • 3. Oliheň, Michaela Nedvědová, B/H, 13´
 • 4. Lavička, Filip Mašek, B/H, 13´
 • 5. Zrádný Facebook, Petr Zelenka, Veronika Holerová,  A/H, 8´

11.30 – 12.30

II. soutěžní blok

 • 6. Klíč, Adéla Tanzerová, B/A, 7´
 • 7. Moje Velikonoce, Kamila Chlupová. A/R, 7´
 • 8. Příběhy ze Světovaru, Animánie, kol. autorů , B/A, 11´
 • 9. Do vzduchu, ZŠ Kaprálová Brno, A/E, 14´
 • 10. Ozvěny minulosti, Pavlína Taubingerová, B/H, 6´

12.30 – 14.00

P ř e s t á v k a  – oběd – I. patro hotel Florida – 12.30 – 13.30 hod.

14.00 – 15.00

III. soutěžní blok

 • 11. První jarní den, A. Kašparová, K. Leinerová, N. Lynch, A/D, 2´
 • 12. Dům holubí, Radoslav Horák, A/D, 17´
 • 13. Secere live Bar, Tomáš Brestič, B/A, 2´
 • 14. Pověst o Macoše, Kamila Chlupová, A/H, 7´
 • 15. Chalupníček a Vánoce, Jakub Kadera, B/A, 9´
 • 16. Robinsonův výlet, Jakub Voves, A/H, 7´
 • 17. Láska nezná hranic, David Koníř, A/A, 7´

15.15 – 16.15

IV. soutěžní blok

 • 18. Zlaté Slunce Blansko 2011, ZŠ Erbenova Blansko, A/Vi, 1´
 • 19. Poslední z rodu, Matěj Forejt, B/A, 7´
 • 20. Moje rodina , Dorotka Kaustová, A/A, 3´
 • 21. Čekám, Jáchym Belcher, A/H, 15´
 • 22. František, Matěj Brothánek, B/H,11´
 • 23. Za sklem, Vít Šaroun, B/H, 11´
 • 24. Porotce, Vít Šaroun, Matěj Brothánek, B/Vi, 5´

16.30 – 18.00

Diskuse s tvůrci a rozbory filmů k blokům I. – IV.

——————————————————————–

D – dokument
A  – animovaný film
H – hraný film
E  – experiment
R – reportáž
Vi – videoklip

A – základní školy
B  – střední školy

Z L A T É   S L U N C E  2 0 1 1
Č E S K Ý  V I D E O S A L O N  2 0 1 1

V rámci 58.ročníku Celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby
9. ročník celostátní soutěže školních filmů
16. – 18. 6. 2011   Ú s t í   n a d  O r l i c í

P r o g r a m

Čtvrtek 16. 6. 2011

MALÁ SCÉNA
Školní kategorie

ČESKÝ   VIDEOSALON:  ZLATÉ SLUNCE 2011
Soutěžní projekce školních filmů kategorie A – ZŠ, B – SŠ

8.30 – 10.00

Projekce pro MŠ a ZŠ – děti a žáky z Ústí nad Orlicí

9.00 – 10.00

Prezence účastníků školní kategorie

10.00 -10.10     

Zahájení soutěže školních filmů 2011

10.10 – 11.15    

Projekční blok I.

11.30 – 12.30

Projekční blok II.

12.30 – 14.00

P ř e s t á v k a

14.00 – 15.00    

Projekční blok III.

15.15 – 16.15

Projekční blok IV.

16.30 – 18.00

Diskuse s tvůrci a rozbory filmů k blokům I. – IV.

18.00 – 19.30

P ř e s t á v k a

19.30 – 21.00

Projekce outdoorových filmů

21.00 – 22.00

Beseda s tvůrci outdoorových filmů

Kulturní dům
Školní kategorie

19.00                  

Workshop: ZLATÉ SLUNCE – Mladí filmaři v akci
Zahájení workshopu

19.15 – 20.30     

Modrý salonek

Z tvorby workshopů doma i u sousedů:
Benátecký filmový džbánek – CZ, Vyhne – SK

20.30 – 22.00     

Modrý a Žlutý salonek

Natáčení, střih, zvuk, videotechnika, animace, počítačová grafika, pixelace
Lektoři: Ing. R. Sedlecký, Dr. Bohumír Novák, Mgr. Milan Šebesta, Karel Tvrdík

Osobní rozbory dle přání mladých autorů – porota školních filmů

Pátek 17. 6. 2011

KULTURNÍ DŮM
Školní kategorie

9.00 – 12.00

Workshop: ZLATÉ SLUNCE Mladí filmaři v akci

Modrý a Žlutý salonek

Osobní rozbory dle přání mladých autorů – porota školních filmů

Natáčení, střih, zvuk, animace, počítačová grafika, pixelace
Lektoři: Ing. R. Sedlecký, Dr. Bohumír Novák, Mgr. Milan Šebesta, Karel Tvrdík

Videotechnika CANON – předváděčka na Malé scéně

12.00 – 13.30

P ř e s t á v k a

13.30 – 16.00      

Workshop: ZLATÉ SLUNCEMladí filmaři v akci

Modrý a Žlutý salonek

Osobní rozbory dle přání mladých autorů – porota školních filmů

Natáčení, střih, zvuk, videotechnika, animace, počítačová grafika, pixelace
Lektoři: Ing. R. Sedlecký, Dr. Bohumír Novák, Mgr. Milan Šebesta, Karel Tvrdík

16.00 – 18.00

Projekce natočených snímků – diskuse s porotou a lektory

18.00 – 19.00

Přestávka

MALÁ SCÉNA

19.00 – 20.30 

Slavnostní zahájení  58. ročníku CSNFT – ČeskÝ VIDEOSALON 2011
Předání MC MK za rok 2010 – ing. Emil Pražan
Slavnostní vyhlášení výsledků kategorie A – B školních filmů ZLATÉ SLUNCE  2011

Retrospektiva: Český Videosalon 2010, propagace UNICA 2011

Sobota 18. 6. 2011

Kulturní dům
Školní kategorie

9.00 – 12.00

Workshop: ZLATÉ SLUNCE Mladí filmaři v akci

Modrý a Žlutý salonek

Osobní rozbory dle přání mladých autorů – porota školních filmů

Natáčení, střih, zvuk, animace, počítačová grafika, pixelace 
Lektoři: Ing. R. Sedlecký, Dr. Bohumír Novák, Mgr. Milan Šebesta, Karel Tvrdík

Videotechnika CANON,

12.00 – 13.00

P ř e s t á v k a

13.00 – 16.00       

Workshop: ZLATÉ SLUNCEMladí filmaři v akci

Modrý a Žlutý salonek

Osobní rozbory dle přání mladých autorů – porota školních filmů

Natáčení, střih, zvuk, videotechnika, animace, počítačová grafika, pixelace
Lektoři: Ing. R. Sedlecký, Dr. Bohumír Novák, Mgr. Milan Šebesta, Karel Tvrdík

16.00 – 17.00

Projekce natočených snímků – diskuse s porotou a lektory

MALÁ SCÉNA
Dospělí
Školní kategorie

17.15

Festivalové překvapení

17.30 – 18.00      

M i n u t a   f i l m  2 0 1 1

KULTURNÍ DŮM
Dospělí
Školní kategorie

20.30

Slavnostní vyhlášení výsledků 58. ročníku CSNFT – Český VIDEOSALON 2011

S P O L E Č E N S K Ý    V E Č E R