V√Ĺzkum pńõveck√Ĺch sborŇĮ (2021-2023)

ńĆesk√Ĺ sbormistrovsk√Ĺ slovn√≠k (1945 ‚Äď 2020)

ńĆesk√Ĺ sbormistrovsk√Ĺ slovn√≠k nav√°Ňĺe na dosud existuj√≠c√≠ lexikografick√© projekty v¬†oboru sborov√Ĺ zpńõv a obohat√≠ je o nov√© poznatky. Jeho c√≠lem je zmapovat sbormistrovskou sc√©nu za uplynul√Ĺch 75 let a formou osobnostn√≠ch strukturovan√Ĺch slovn√≠kov√Ĺch hesel rŇĮzn√Ĺch √ļrovn√≠ pŇôedstavit veŇôejnosti v¬†nńõkolika f√°z√≠ch cel√Ĺ obor sborov√Ĺ zpńõv. Hlavn√≠m c√≠lem nov√©ho slovn√≠ku je opakovan√° cesta k¬†pramenŇĮm, tvorba nejen Ňĺivotopisn√Ĺch, ale i bibliografick√Ĺch a diskografick√Ĺch odd√≠lŇĮ a pŇôedstaven√≠ nov√Ĺch, dosud nepublikovan√Ĺch informac√≠. V√Ĺzkum je realizov√°n v¬†r√°mci institucion√°ln√≠ podpory dlouhodob√©ho koncepńćn√≠ho rozvoje v√Ĺzkumn√© organizace poskytovan√© Ministerstvem kultury.¬† Jeho v√Ĺsledky budou publikov√°ny jako souńć√°st N√°rodn√≠ sborov√© datab√°ze.

Hlavn√≠ redaktoŇôi: PhDr. Jan Pirner, Prof. PaedDr. JiŇô√≠ Kol√°Ňô

Mapování sborové historie

Posl√°n√≠m je digitalizovat kulturn√≠ obsah jako souńć√°st nehmotn√©ho kulturn√≠ho dńõdictv√≠, vytńõŇĺit existuj√≠c√≠ zdroje pro z√≠sk√°n√≠ dalŇ°√≠ch poznatkŇĮ a t√≠m pŇôispńõt k¬†pozn√°n√≠ minulosti.¬†

V r√°mci projektu bude znalostn√≠ web¬†ńĆesk√° n√°rodn√≠ datab√°ze¬†rozŇ°√≠Ňôen o historick√Ĺ kontext bohat√© historie sborov√© kultury na ńćesk√©m √ļzem√≠ od poloviny 19. stolet√≠. Systematick√© zmapov√°n√≠ sborov√©ho hnut√≠ bude veŇôejnńõ dostupn√© pro uŇĺivatele z¬†Ňôad odborn√© i laick√© veŇôejnosti (vyhled√°v√°n√≠ kulturn√≠ch aktivit v¬†m√≠stech a regionech ńĆR, kulturn√≠ a spoleńćensk√° historie regionŇĮ atd.).¬†

Projekt se op√≠r√° o spolupr√°ci s¬†experty z¬†oboru vńćetnńõ akademick√© pŇĮdy, muzikology a¬†pŇôedn√≠mi sbormistrovsk√Ĺmi osobnostmi, kl√≠ńćov√° je i spolupr√°ce s Ň°irokou sborovou veŇôejnost√≠.

 

V√Ĺzkumn√Ĺ t√Ĺm:

prof. JiŇô√≠ Kol√°Ňô – odborn√Ĺ garant

Mgr. Zuzana Jandov√°

Mgr. Barbora Hanslianov√°

a externí spolupracovníci

Pomozte n√°m zlepŇ°it n√°Ň° web povolen√≠m cookies.