Výzkum pěveckých sborů (2021–2023)

Český sbormistrovský slovník (1945–2020)

Český sbormistrovský slovník naváže na dosud existující lexikografické projekty v oboru sborový zpěv a obohatí je o nové poznatky. Jeho cílem je zmapovat sbormistrovskou scénu za uplynulých 75 let a formou osobnostních strukturovaných slovníkových hesel různých úrovní představit veřejnosti v několika fázích celý obor sborový zpěv. Hlavním cílem nového slovníku je opakovaná cesta k pramenům, tvorba nejen životopisných, ale i bibliografických a diskografických oddílů a představení nových, dosud nepublikovaných informací. Výzkum je realizován v rámci institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace poskytované Ministerstvem kultury.  Jeho výsledky budou publikovány jako součást Národní sborové databáze.

Hlavní redaktoři: PhDr. Jan Pirner, Prof. PaedDr. Jiří Kolář

Mapování sborové historie

Posláním je digitalizovat kulturní obsah jako součást nehmotného kulturního dědictví, vytěžit existující zdroje pro získání dalších poznatků a tím přispět k poznání minulosti. 

V rámci projektu bude znalostní web Česká národní databáze rozšířen o historický kontext bohaté historie sborové kultury na českém území od poloviny 19. století. Systematické zmapování sborového hnutí bude veřejně dostupné pro uživatele z řad odborné i laické veřejnosti (vyhledávání kulturních aktivit v místech a regionech ČR, kulturní a společenská historie regionů atd.). 

Projekt se opírá o spolupráci s experty z oboru včetně akademické půdy, muzikology a předními sbormistrovskými osobnostmi, klíčová je i spolupráce s širokou sborovou veřejností.

Výzkumný tým:

prof. Jiří Kolář – odborný garant

Mgr. Zuzana Jandová

Mgr. Barbora Hanslianová

a externí spolupracovníci