Český sbormistrovský slovník (1945–2020)

Hlavní redaktoři: PhDr. Jan Pirner, Prof. PaedDr. Jiří Kolář

Český sbormistrovský slovník naváže na dosud existující lexikografické projekty v oboru sborový zpěv a obohatí je o nové poznatky. Jeho cílem je zmapovat sbormistrovskou scénu za uplynulých 75 let a formou osobnostních strukturovaných slovníkových hesel různých úrovní představit veřejnosti v několika fázích celý obor sborový zpěv. Hlavním cílem nového slovníku je opakovaná cesta k pramenům, tvorba nejen životopisných, ale i bibliografických a diskografických oddílů a představení nových, dosud nepublikovaných informací. Výzkum je realizován v rámci institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace poskytované Ministerstvem kultury.  Jeho výsledky budou publikovány jako součást Národní sborové databáze.

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.